--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: นักประวัติศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์

20100609 ChupitchTV72 from prachatai on Vimeo.


ตอน: นักประวัติศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์
"ChuPitch TV" คืนจอหลังหายหน้าหายตาไป 2 เดือน
โดยตอนล่าสุด "พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์" สัมภาษณ์ "สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ" หลังได้รับอิสรภาพจาก ศอฉ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น