--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

ตื่นกันหรือยัง !!!!????????

สายไปเสียแล้ว...สำหรับการจะหันกลับไปเผชิญหน้ากับ...กัมพูชา...ในเรื่องที่ได้กระทำการจับกุม...7 คนไทย...ในข้อหาบุกรุก

เขตแผ่นดินดังกล่าว...ทั้ง 2 ประเทศ...ยังถือว่าเป็นเขตทับซ้อน...คือถือกรรมสิทธิ์ทั้ง 2 ฝ่าย...แต่ให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศไปมาหาสู่กันได้..

แต่หากจะว่ากันในยาวนานย้อนหลังกันเข้าไป...แผ่นดินเหล่านี้เคยเป็นของประเทศไทย...แต่มาเปลี่ยนแปลงไปเพราะแสนยานุภาพของฝรั่งเศส..ที่เข้าเกี่ยวข้องยึดครอง

ในวันที่ประเทศเหล่านี้ได้รับอิสรภาพ..คนไทยที่อยู่ในครอบครองของฝรั่งเศส..ไม่ได้รับการสนับสนุนให้ขอกลับมาเป็นอาณาเขตของไทย และดูเหมือนว่า..รัฐบาลไทยหรือกองทัพไทยในขณะนั้น..ไม่ได้ทำในสิ่งที่ต้องทำ..ที่จะเรียกร้องขอคืนในสิ่งที่ต้องเรียกร้องขอคืน..

ไทยไม่ยอมต่อสู้เพื่อไม่ให้แผ่นดินต้องสูญเสียไป และเมื่อมีโอกาสก็ไม่ได้ต่อสู้เพื่อ
จะเอากลับคืนมา

เราจึงมีคนไทยที่ไปพลัดหลงตกค้างอยู่ในประเทศข้างบ้าน..และทอดทิ้งเขาเหล่านั้นไว้กับแผ่นดินที่บรรพบุรุษไทยได้ล้มตายลงไปเพื่อที่จะได้และครอบครอง
ก็เหมือนกับเวลานี้

กองทัพจะมีอาวุธไปทำไม หากไม่คิดจะทำสงครามเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินที่ปู่ย่าตายาย..ได้ตายทับถมเพื่อที่จะได้มันมาและรักษามันไว้

จะใช้อีกหลายหมื่นล้าน..สร้างกองพลม้าสงคราม..แค่เอาไว้สวนสนาม..เลี้ยงลาเลี้ยงรับ..แม่ทัพเท่านั้นหรือ..

กองทัพที่ไม่เคยคิดจะรบกับใคร..กองทัพที่ไม่เคยรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของแผ่นดิน หรือ
รู้เรื่องราวแต่ขลาดที่จะพูดถึงกล่าวถึง..จะสะสมแสนยานุภาพไปทำไม เพราะหากจะมีไว้เพื่อความมั่นคงภายใน..แต่ไพร่ราบพลปืนไม่กี่พันก็ฆ่าคนไทยได้หมดประเทศแล้ว หากอยากจะทำ
ผู้นำที่โง่เขลา ได้กระทำการอย่างโง่เขลาและแก้ปัญหาอย่างโง่เขลา เสียแผ่นดินครั้งแล้วครั้งเล่าให้กับประเทศที่อ่อนแอกว่า แต่แกล้วกล้าเหลือหลายที่จะสาดกระสุนใส่ประชาชนคนมือเปล่า..ที่ร่ำร้องแค่การ
เลือกตั้ง
ตื่นกันหรือยัง!!!..ตื่นกันหรือยัง??????

โดย. พญาไม้ทูเดย์พญาไม้.บางกอกทูเดย?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น