--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

ม๊อบเสียง ยังปักหลักสุวรรณภูมิ ทวงสัญญาค่าชดเชย

คืบหน้าม๊อบเสียงบุกสุวรรณภูมิทวงสัญญาค่าชดเชยช่วงค่ำที่ผ่านมา ผู้ชุมนุมได้ส่งตัวแทนจำนวน 10 คน เข้าเจรจากับตัวแทนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบด้วยนายสมชัย สวัสดิผล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน หรือ ทอท . ว่าที่ รท.อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท.พร้อมด้วยบอร์ด ของ ทอท.อีกหลายคน

นายวันชาติ มานะธรรมสมบัติ แกนนำผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หนึ่งในตัวแทน ได้ยื่นข้อเรียกร้อง จำนวน 7 ข้อ ประกอบด้วย1. ขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังผ่านมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผลกระทบด้านเสียงเส้นเสียงฤดูหนาว โดยไม่มีเงื่อนไข 2.ขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมในฐานะกำกับดูแล ทอท. 2.1 เร่งจ่ายค่าชดเชยผู้ที่รับราคาแล้วและเร่งแจกซองประเมิลราคาทันที 2.2 เร่งประเมิลราคาทุกพื้นที่ แต่ละชุมชนได้รับผลกระทบ 2.3 จ่ายค่าชดเชยเสียหายด้านจิตใจหลังละ100,000 บาท เช่นเดียวกับกรณีซื้อขาย 2.4 ลดขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์เพื่อให้การจ่ายชดเชยเร็วขึ้น (กำหนดภายใน30 วัน

3. ขอให้ ทอท.ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 29 พ.ค.50 ให้ครบถ้วน (ค่าการตลาด) 4. ขอให้รัฐบาลพิจรณาจ่ายชดเชยผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สร้างบ้านในที่สาธารณะ เนื่องจากได้รับผลกระทบ เช่นกัน 5.ขอให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนงาน(เฟส1) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 6. ขอให้รัฐบาลรับผิดชอบ 6.1 ผู้ที่ได้รับผลกระทบพื้นที่ NEF 35-40 และ NEF 30- 35 ต้องการขาย 6.2 ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ หลังปี 2544-2549 7.ขอให้เร่งรัดการจัดตั้งกองทุนชดเชยและกองทุนสุขภาพ เสร็จภายใน6 เดือน 8.ขอคัดค้านการขยายโครงการเฟส2 จนกว่าการแก้ไขปัญหาเฟส1 แล้วเสร็จ

กระทั่งเวลาเที่ยงคืน ตัวแทนชาวบ้านได้นำข้อสรุปของที่ประชุมมาแจ้งให้ชาวบ้านที่ชุมนุมทราบ แต่ชาวบ้านยังไม่พอใจในผลการประชุม และยืนยันจะปักหลักชุมนุมจนกว่าจะได้รับคำตอบที่น่าพอใจ

ที่มา.เนชั่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น