--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

ปรับเงินวิทยะฐานะครู- ค่าตอบแทน เข้าสภาเดือนนี้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิเช้านี้ ว่า รัฐบาลได้สร้างแรงจูงใจให้แก่ครูในด้านต่างๆ โดยขณะนี้ได้เสนอการปรับเงินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรที่จะเปิดสมัยประชุมในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ได้ โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีการปรับฐานเงินเดือน ปรับค่าตอบแทนของครู อีกทั้งยังมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับครูที่ต้องปฏิบัติหน้าที่พิเศษ อาทิ ครูเสี่ยงภัย ครูในพื้นที่ทุรกันดาร การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงระบบการประเมินพัฒนาวิชาชีพครู ให้เชื่อมโยงกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเร่งรัดจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู และการแก้หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะที่เน้นเชิงประจักษ์

ที่มา.เนชั่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น