--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ศาลอุทธรณ์ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำคุก 18 ปี ‘ดา ตอร์ปิโด’ ส่งตีความ "พิจารณาคดีลับ" ขัด รธน.หรือไม่

ศาลอุทธรณ์ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำคุก 18 ปี ‘ดา ตอร์ปิโด’ สั่งศาลชั้นต้นต้องส่งเรื่องให้ศาล รธน. ตีความว่าการพิจารณาคดีลับขัด รธน. หรือไม่

ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ผู้พิพากษานั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ คดีที่นางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุล ได้ยื่นอุทธรณ์ หลังศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 18 ปีในคดีดูหมิ่นและหมิ่นประมาท องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือองค์รัชทายาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

โดยศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยถึงคำร้องของจำเลยที่ระบุว่าการสั่งพิจารณาคดีลับของศาลชั้นต้นตามที่โจทก์ร้องขอตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 โดยอ้างเหตุว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์และกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนั้นอาจขัดกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ในมาตรา 29 และ 40 จึงขอให้ศาลชั้นต้นส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ และให้ศาลรอการพิพากษาไว้ก่อน ตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 211 แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งภายในวันยื่นคำร้อง (25 มิ.ย.52) ยกคำร้องดังกล่าวโดยระบุว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญเพราะจำเลยมีทนายแก้ต่าง และสามารถนำหลักฐานมายังศาลได้ ศาลอุทธรณ์ประชุมหารือกันแล้วมีความเห็นว่า การวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และเรื่องดังกล่าวยังไม่เคยมีแนววินิจฉัยมาก่อน จึงชอบที่ศาลชั้นต้นจะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเสียก่อน ศาลอุทธรณ์จึงยกคำพิพากษาจำคุก 18 ปีของศาลชั้นต้น โดยให้ศาลชั้นต้นส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเสียก่อน

ด้านนายประเวศ ประภานุกูล ทนายความของ น.ส.ดารณี กล่าวว่า ขั้นตอนต่อจากนี้จะยื่นขอประกันตัวดารณีอีกครั้งหลังจากถูกจำคุกมาแล้วเกือบ 3 ปี และศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวมาแล้วหลายครั้ง นอกจากนี้คงต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่ทราบว่าเมื่อใด หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการพิจารณาคดีลับขัดต่อหลักของรัฐธรรมนูญก็จะทำให้ต้องเริ่มกระบวนการสืบพยานใหม่ทั้งหมด แต่หากว่าศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบด้วยศาลชั้นต้นก็เพียงแต่พิพากษาใหม่

ที่มา.ประชาไท
/////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น