--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

พงศ์เทพ : วิเคราะห์เพื่อไทย ไขรหัสแก้รัฐธรรมนูญ

สัมภาษณ์พิเศษ

อีก 16 เดือน คนการเมือง 111 คน จะคืนเวที

ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางการเมืองที่ถูกจัดระบบ-วางระเบียบใหม่

หลายคนปรากฏตัวต่อสาธารณะร่วมกับพรรคการเมืองสม่ำเสมอ

บางคนให้ความเห็นทางการเมืองในฐานะ "ที่ปรึกษา"

บางคนคลุกวงใน ล้วงลึกถึงห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

"พงศ์เทพ เทพกาญจนา" เคยปรากฏตัวบนเวทีเสื้อแดง และเคียงคู่ "ทักษิณ" ในฐานะ "โฆษกส่วนตัว" เขาปรากฏความเห็นกับ "ประชาชาติธุรกิจ" วิพากษ์รัฐธรรมนูญ-คนกลาง และการกลับมาของ "ทักษิณ"

- มองการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไร

ปัญหาหลักของรัฐธรรมนูญ 2550 ถูกยกร่างขึ้นมาหลังการยึดอำนาจ จึงไม่ได้ให้อำนาจอธิปไตยอยู่กับประชาชน แต่ให้ไปอยู่กับคนกลุ่ม เล็ก ๆ เช่น องค์กรอิสระและศาล

กกต. 5 คนแรกหลังการยึดอำนาจ ซึ่งขณะนี้ยังดำรงตำแหน่งอยู่ 4 คน ตั้งโดยคณะปฏิรูปฯ ในเวลานี้หัวหน้าคณะปฏิรูปฯมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ป.ป.ช.ทั้งหมดตั้งโดยคณะปฏิรูปฯ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ดำรงตำแหน่งต่อและยังควบตำแหน่งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามคำสั่งคณะปฏิรูปฯ บุคคลจาก องค์กรเหล่านี้มีบทบาทเลือกสมาชิกวุฒิสภาถึง 74 คน

ระบบการเลือกตั้งจากเดิม ส.ส.เขตละคน และบัญชีรายชื่อใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ไปเป็นแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ แล้วซอยบัญชีรายชื่อเป็น 8 เขต เพื่อไม่ให้พรรคไทยรักไทยหรือพรรคที่สืบทอดอุดมการณ์และแนวทางการทำงานของไทยรักไทยได้คะแนน

- คน 111 ได้รับสิทธิแล้วจะกลับมาทำงานการเมืองหรือไม่

คนใน 111 จำนวนหนึ่งเท่าที่ผมคุยยังคิดที่จะกลับมาทำงานการเมืองอยู่ สำหรับตัวผมไม่เคยคิดจะทำงานการเมืองไปยาวนาน เพราะเมื่อทำการเมืองไประยะหนึ่ง ก็อยากจะใช้เวลากับสิ่งที่อยากทำ เช่น นั่งเขียนหนังสือ การทำงานการเมืองต้องทุ่มเทเวลาเยอะ

- จะกลับมาอยู่พรรคของคุณทักษิณ

แนวคิดการเมืองของ 111 จำนวนหนึ่งยังยึดมั่นในแนวทางการทำงานแบบพรรคไทยรักไทย ถ้าจะทำงานการเมือง ก็ต้องยึดมั่นในแนวนั้นแหละครับ

- ประเมินการทำงานเพื่อไทยอย่างไร

ถูกตัดบุคลากรไปเยอะ และถูกรุมในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเมื่อหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็น ส.ส. บทบาทในสภาที่เคยปรากฏต่อสังคมอย่างเด่นชัด ก็แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่น พรรคเพื่อไทยถือว่าเสียเปรียบในเรื่องนี้

- อดีตไทยรักไทย จะกลับมาเป็นความหวังสำหรับเพื่อไทยหรือไม่

คนที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไป มีประสบการณ์ในสภาและการบริหาร เมื่อถูกยุบพรรค ทำให้พรรคสร้างบุคลากรทางการเมืองใหม่ ๆ ไม่ทัน

- คุณทักษิณรอดคดีซุกหุ้น ใช้หลักรัฐศาสตร์มากกว่านิติศาสตร์ เหมือนคดี ปชป.รอด

หลักคือกระบวนการยุติธรรมต้องไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ดร.ทักษิณ หรือพรรคประชาธิปัตย์ ศาลต้องไม่คำนึงว่าคนที่มาเป็นคู่ความเป็นใคร ตุลาการแต่ละคนเห็นต่างกันได้ แต่ต้องบริสุทธิ์ คือเห็นจากความรู้ ความคิดมโนสำนึก ไม่ใช่เพราะไปสุมหัวเพื่อช่วยใคร หรือรับใบสั่งใครมา

- ช่วงที่ถูก ศอฉ.แช่แข็งบัญชีเป็น อย่างไรบ้าง

ตอนนั้น ไปกินข้าวไหน ก็มีแต่คนเลี้ยงครับ การที่มีคำสั่งจากตัว ผอ.ศอฉ.ให้แช่แข็งบัญชี คำสั่งนั้นผิดกฎหมายนะครับ ผิด พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะตาม พ.ร.ก.อำนาจในการออกประกาศตามมาตรา 11(6) ที่ ศอฉ. ใช้แช่แข็งบัญชี เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี มอบอำนาจไม่ได้ แต่คุณอภิสิทธิ์ไปมอบอำนาจนี้ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งผิดตั้งแต่ต้น

- จะไปดำเนินคดีในเรื่องนี้หรือไม่

รอให้กระบวนการยุติธรรมกลับ เข้ารูปเข้ารอยตามเดิมยังมีกรณีที่ประชาชนจำนวนมากเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการถูกยิงช่วงเดือนเมษาและพฤษภา 53 ผู้เสียหายเขาก็ทราบดีว่ามีอายุความ 20 ปี

- คุณทักษิณยังมีความหมายกับการเมืองไทย ในฐานะอะไร

ไม่มีใครปฏิเสธได้ ถึงบทบาทและความสำคัญของ ดร.ทักษิณต่อการเมืองไทย เพราะยังมีความสำคัญอยู่มาก จากการเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย มีคนรักมาก แต่ก็มีคนต่อต้านหลายกลุ่มด้วยกัน

- ความสัมพันธ์ระหว่างคนเสื้อแดงกับพรรค ควรจะเป็นอย่างไร

คนเสื้อแดงกับเพื่อไทยมีจุดร่วมในเรื่องแนวคิดทางการเมืองที่เหมือนกัน คือการเน้นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อำนาจอธิปไตยอยู่กับประชาชน

- ถ้าคุณทักษิณได้รับคืนสิทธิเลือก ตั้งแต่ยังอยู่ระหว่างต้องคดี อนาคตของอดีตนายกฯจะเป็นอย่างไร

อนาคตคงต้องดูเรื่องอนาคต การเมืองไทยขณะนี้ อย่าว่าแต่มองไกลเป็นปีเลย มองแค่ 3-4 เดือนต่อไป ก็ยังพยากรณ์ลำบากแล้ว

- ผลการเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคเพื่อไทยจะได้เกินกึ่งหนึ่งหรือไม่

ถ้าประชาชนเห็นกับแนวทางพรรคเพื่อไทยก็อยู่ในซีกนี้ แต่ถ้าเห็นกับแนวทางประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ประชาชนมีสิทธิมีเสียงอย่างแท้จริง ก็มีพรรคอื่น แล้วแต่ประชาชนจะเลือกแนวทางไหน

- คุณทักษิณไม่ได้รอเพียงสิทธิเลือกตั้ง แต่มีคดีติดตัว จะทำอย่างไร

คดีบางอย่างไม่ได้เริ่มจากกลไกกระบวนการยุติธรรมตามปกติ เช่น การตั้ง คตส. เหมือนกลไกจัดการปรปักษ์ของคุณทักษิณ ซึ่งไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้น

ที่มา.ประชาชาติธุรกิจ
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น