--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สื่อแหกคอก !!!??

กรณีสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออกแถลงการณ์ พร้อมเป็นคนกลางจัดเวทีหาทางออกกรณีข้อพิพาทไทย-กัมพูชา ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนพื่อประชาธิปไตย สืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงชายแดนไทย-กัมพูชา อันเกิดจากกรณีข้อพิพาทในพื้นที่ชายแดนบริเวณปราสาทพระวิหาร และการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ซึ่งรัฐบาลยืนยันไม่สามารถทำตาม 3 ข้อเรียกร้องของพันธมิตรฯได้คือ การยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล ไทย-กัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนทางบก (MOU 43) ให้รัฐบาลถอนตัวจากคณะกรรมการมรดกโลก และการผลักดันชาวกัมพูชาออกจากดินแดนไทย

แม้สมาคมนักข่าววิทยุฯจะอ้างว่าเพื่อประโยชน์แห่งการรับรู้ข่าวสารของสังคม และก่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูล ข้อเท็จจริงของทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน เนื่องจากได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าการให้ข้อมูลของแต่ละฝ่ายก่อให้เกิดความสับสนในข้อเท็จจริง ซึ่งอาจไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองที่ยังมีสถานการณ์ที่น่าห่วงใยในอีกหลายด้านนั้น

สมาคมนักข่าววิทยุฯก็ต้องพิจารณาตัวเองเช่นกันว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะเสนอเป็นตัวกลาง ไม่ว่าจะในรูปใดก็ตาม เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนทราบดีว่าปัญหานี้เป็นประเด็นการเมือง ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการหารือกันทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อีกทั้งยังเคยมีความสัมพันธ์และผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้จึงไม่ใช่เรื่องข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่อาจเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายที่ไม่เปิดเผยอีกมากมาย ซึ่งฝ่ายพันธมิตรฯเองก็ประณามนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก รัฐมนตรี ว่าเป็นผู้นำที่โกหกปลิ้นปล้อน และมีผลประโยชน์ซ่อนเร้น ขณะที่รัฐบาลก็ใช้สื่อมากมายชี้แจงกับประชาชน แต่รัฐบาลกลับไม่สามารถทำให้พันธมิตรฯเชื่อ ทั้งยังไม่สามารถชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจและเชื่อได้อีก ต้องถือเป็นความบกพร่องและไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลอย่างยิ่ง

การเสนอตัวจัดเวทีกลางเพื่อถกประเด็นของสมาคมนักข่าววิทยุฯจึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และอาจทำให้ภาพขององค์กรสื่อโดยรวมต้องเสื่อมเสียและมัวหมองไปด้วย แม้สมาคมนักข่าววิทยุฯจะอ้างว่าเพื่อประโยชน์แห่งการรับรู้ข่าวสารของสังคมในข้อมูลและข้อเท็จจริงของทุกฝ่ายอย่างรอบด้านก็ตาม แต่สมาคมนักข่าววิทยุฯก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า องค์กรสื่ออาจถูกมองว่าเป็นเครื่อง มือและมีผลประโยชน์จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ถูกมองในแง่ลบมาโดยตลอด

ดังนั้น วิธีที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ดีที่สุด สมาคมนักข่าววิทยุฯต้องให้สมาชิกสื่อยึดมั่นในจรรยาบรรณด้วยการเสนอข่าวสารและข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เลือกปฏิบัติหรือทำตามใบสั่งของรัฐบาล โดยเฉพาะสื่อกระแสหลัก

ที่มา.หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน

**********************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น