--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คิดให้ดี ๆ ที่จะใช้ กำลังทางอากาศ กับกัมพูชา

1.เครื่องยิง ต่อสู้ อากาศยาน Sa-32.Su-27/30 เวียดนาม ภาคีร่วมเขมร3.Su-32 รัสเซียภาคีร่วมเขมร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น