--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ช็อตเด็ด อ สมศักดิ์ เจียมฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น