--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรม RSR Confederation - สมาพันธ์ RSR


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น