--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

รัฐสภามีมติพิจารณารายงาน กมธ.ปรองดอง ในสมัยประชุมสามัญฯ..


รัฐสภาเห็นชอบให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานของกรรมาธิการปรองดองฯ ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ หลังโต้เถียงเกือบ 5 ชั่วโมง ขณะที่ฝ่ายค้านวอล์กเอาท์ ไม่เข้าร่วม

ที่ประชุมร่วมของรัฐสภามีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนน 346 ต่อ 17 งดออกเสียง 7 ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ตามที่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานกรรมาธิการฯ และคณะเสนอ ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 4 เมษายนนี้

ก่อนลงมติ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน อภิปรายให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาทบทวนรายงานดังกล่าว เพราะเชื่อว่าจะเป็นชนวนความขัดแย้ง และเห็นว่ารวบรัดแนวทางสร้างความปรองดอง ซึ่งไม่เกิดความยั่งยืน พร้อมตั้งข้อสังเกตต่อข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าว่าไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะประเด็นการนิรโทษกรรม ซึ่งเกรงอาจก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม

นายกฤช อาทิตย์แก้ว ส.ว.กำแพงเพชร ได้เสนอญัตติปิดอภิปรายและลงมติ ทำให้นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เสนอญัตติให้สมาชิกอภิปรายต่อ ขณะนายอุดมเดช รัตนเสถียร ประธานวิปรัฐบาล ประนีประนอมด้วยการปล่อยให้มีการอภิปรายไปจนถึงเวลา 24.00 น. ก่อนจะเปิดให้สมาชิกอภิปรายต่อและลงมติในวันนี้ แต่ที่สุดแล้วนายอุดมเดชกลับเสนอปิดอภิปราย ส่งผลให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน ไม่พอใจกับท่าทีดังกล่าว ประกาศไม่ประสงค์เข้าร่วม พร้อมกับนำ ส.ส.ฝ่ายค้าน วอล์กเอาท์ออกจากห้องประชุมก่อนที่จะมีการลงมติ.-

ที่มา.สำนักข่าวไทย
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น