--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สุชาติแจงตั้ง อนุ กก.สภาการศึกษา มีทั้งแดงทั้งเหลือง !!?

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงคำสั่งแต่งตั้ง แกนนำ นปช. และกลุ่มคนเสื้อแดง เป็นอนุกรรมการสภาการศึกษา อาทิ นางธิดา ถาวรเศรษฐ์ ประธาน นปช. นายวรพล พรหมิกบุตร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอนุกรรมการฯ ด้านนโยบาย

และแผนการ นายไกรสิน โตทับเที่ยง อดีตผู้สมัคร ส.ส.ตรัง พรรคไทยรักไทย นายสมาน เลิศวงศ์รัฐ อดีตนายทะเบียนพรรคไทยรักไทย และนายสิงห์ทอง บัวชุม อดีตผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทยเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นคณะอนุกรรมการฯ ด้านติดตามและประเมินผลการศึกษา ว่า

คณะทำงานของสภาการศึกษา เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามา ถ้าดูในรายละเอียด จะพบว่ามีคนที่มีคุณวุฒิหลายแบบ ถ้าจะแยกเป็นสี ก็มีทั้งเสื้อเหลือง และสีต่าง ๆ เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่จะมานั่งพูดคุยกันในที่ที่สามารถคุยกันได้ มากกว่าไปพูดคุยกันตามที่ต่าง ๆ อยากให้สื่อทำข่าว
ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ เพราะข่าวที่ทำร้ายประเทศ จะทำให้ประเทศด้อยพัฒนา

ด้านนายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การแต่งตั้งคณะอนุกรรรมการฯ พิจารณาจากประวัติและประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้รับการเสนอชื่อ และต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายอาชีพ เพื่อร่วมกันนำเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษา
ไม่ได้พิจารณาว่ามาจากคนกลุ่มใด หรือสีอะไร เช่น นางธิดา เคยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาก่อน นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ไม่มีอำนาจสั่งการใด เพียงแต่ร่วมเสนอความเห็น ส่วนการตัดสินใจใด ๆ ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของคณะอนุกรรรมการฯ

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ประณามการแต่งตั้ง อนุกรรมการสภาการศึกษา ของนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนางธิดา ถาวรเศรษฐ์ ประธาน นปช. เป็นคณะอนุกรรมการวางแผนการศึกษา เนื่องจากนางธิดา มีแนวคิดต่อต้าน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมีแนวคิดที่เป็นอันตราย ในการจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง จะทำให้บุคคลเหล่านี้ เข้าไปปลูกฝังการศึกษาให้เด็ก ถือเป็นแนวคิดลอบกัดการศึกษา และมอมเมาเยาวชน พรรคประชาธิปัตย์จะต่อต้านอย่างถึงที่สุด โดยจะใช้ช่องทางรัฐสภาตรวจสอบ เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อความมั่นคง.

ที่มา.เนชั่น
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น