--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หมิ่นหรือไม่ !!?

ผมขอร้องเถอะครับ..ถ้าจะปล่อยหล่อนไปข้างนอกไกลๆ..ช่วยหาอะไรครอบปากเธอไว้ได้มั้ยครับ..ผมไม่ไหวละ

ประโยคข้างบนดังกล่าว..ปรากฏอยู่ใน..เฟซบุ๊ก..ของ กนก รัตน์ วงศ์สกุล พูดถึงเขียนถึง..นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย

คำว่า “ครอบปาก”..ไม่มีคำอธิบายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน..แต่ไม่ใช่คำที่ไว้ใช้กับคน..เช่นเดียวกับคำว่า “ปล่อย”

แต่หากเอาคำว่าปล่อยและครอบปากมาใช้รวมกันแล้ว..จะเอามาใช้กับคนไม่ได้..แต่หมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่ง..ซึ่งเป็นเรื่องไม่สมควรที่จะนำมาใช้กับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย..

ข้อความคำพูดของ นายกรัฐมนตรีที่ว่า..10 ชาติอาเซียน มีพลเมืองเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลกนั้น..เป็นการประมาณการณ์..ที่ไม่ได้เกินเลยต่อความเป็นจริง

เดือนเมษายน 2552 โลกมีประชากร 6,700 ล้านคน..ในจำนวนนี้ร้อยละ60 เป็นประชากรในทวีปเอเชีย..เฉพาะ 10 ประเทศในอาเซียน มีประชากรร้อยละ 10 ของประชากรโลก..คือ 560 ล้านคน

แต่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับผู้เข้าร่วมประชุม..จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์..ที่นายกรัฐมนตรีเอาไปกล่าวถึงนั้น..มีจำนวนประชากรรวมกัน..เกือบครึ่งหนึ่งของโลก..
ดังนั้น..ที่นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ นำไปกล่าวจึง..เป็นการกล่าวที่ถูกต้อง..และมีการประชุมกันจริง
ดังนั้น ข้อความที่ นายกนก รัตน์วงศ์สกุล นำไปใส่ไคล้และให้เอาที่ครอบปากไปใส่เวลาปล่อยเธอไปที่ไหนไกลๆ จึงเป็นการหมิ่นประมาท..และใช้ข้อความอันเป็นเท็จมากล่าวหา..

หากว่า..นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะดำเนินการฟ้องร้องด้วยตนเองแล้ว..คดีนี้จะยอมความกันได้..แต่หากว่า..สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้กล่าวหา..คดีจะเป็นเรื่องที่ยอมความกันไม่ได้เพราะเป็นความผิดต่อแผ่นดิน..

ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า..สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือตัวนายกรัฐมนตรีเอง จะยอมรับ..การ “ครอบปาก” ในทุกครั้งที่ถูกปล่อยให้ไปไหนไกลๆ หรือไม่..ตามคำเรียกร้องของ นายกนก รัตน์วงศ์สกุล..

สมัคร สุนทรเวช..เคยชนะคดี นายประสาน มีเฟื่องศาสตร์..หรือนามปากกา “กระแช่” มาแล้ว..กับคำว่า “จมูกชมพู่” เมื่อศาลวิเคราะห์ว่า.. “หมายถึงใคร”

โดย:พญาไม้ทูเดย์,บางกอกทูเดย์
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น