--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ก.ถ.ประกาศใช้ระบบซี-แท่งเงินเดือน ปี56 กำหนดบัญชีไม่อิงก.พ./ขึ้นย้อนหลัง ปี51

มหาดไทย - นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)กล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไข ปัญหาเงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีบัญชีเงินเดือนเหลื่อมล้ำกับของข้าราชการพลเรือนว่า ปัจจุบันข้าราชการ ระดับ 1-6 ไม่ได้รับผลกระทบ เพราะเงินเดือนในปัจจุบันยังเท่ากับข้าราชการพลเรือนที่มีการเปลี่ยนไปเป็นระบบแท่งเงินเดือนอยู่ แต่ที่มีปัญหาคือระดับ 7-9 ที่เต็มเพดานเงินเดือนแล้ว แต่ก็ยังได้น้อยกว่าของข้าราชการพลเรือนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 8%

นางเลื่อมใส กล่าวอีกว่า ดังนั้น มติของ ก.ถ.ที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 27 ส.ค.55 จึงเห็นชอบให้มีการกำหนดบัญชีเงินเดือน ของท้องถิ่นขึ้นมาเป็นการเฉพาะ โดยไม่ต้องอิงของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งบัญชีเงินเดือนของ ก.ถ.ที่จะจัดทำขึ้นใหม่ ค่าตอบแทนของข้าราชการส่วน ท้องถิ่นจะได้ไม่น้อยไปกว่าของ ก.พ.

“นอกจากนี้ ยังรับหลักการว่า การขึ้นเงินเดือนดังกล่าวให้มีย้อนหลังไปถึงวันที่ 11 ธ.ค.51 อาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณว่าจะนำเงินที่ไหนมาจ่ายให้ และจะกระทบกับสัดส่วนร้อยละ 40 ของงบประมาณประจำปีหรือไม่ และการจ่ายเงิน ย้อนหลังดังกล่าวจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร” นางเลื่อมใส กล่าว

ส่วนการประชุมอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มีตนเป็นประธานอยู่และได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 12 ก.ย.55 ที่ผ่านมา ได้มีมติ เร่งรัดให้สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพราชการ (สปร.) เดินสายทำประชาเสวนาเกี่ยวกับการจำแนกตำแหน่ง ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เสร็จภายในปีนี้ และคาดว่าจะประกาศใช้ระบบใหม่ ได้ในต้นปี 56 โดยมีแนวโน้มให้ใช้ผสมกันระหว่างระบบซี และระบบแท่งเงินเดือน

ที่มา.สยามธุรกิจออนไลน์
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

4 ความคิดเห็น:

 1. เท่ากับ กพ. ตรงไหน เคยมาดูความจริงกันบ้างไหม / ทุกวันนี้ข้าราชการ ปวช. ปวส. แทบไม่อยากทำงานเพราะเกิดความเลื่อมล้ำ กับพวกปริญญาตรีจบใหม่

  ตอบลบ
 2. ประเทศไทยเหมือนกันทำไมต้องปฏิบัติให้แตกต่างกัน ข้าราชการเหมือนกันก็เงินภาษีทั้งนั้นแหละ ท้องถิ่นเดี๋ยวนี้พองโตเหมือนลูกโป่ง ยิ่งเป่ายิ่งพองโตแต่ข้างในกลวงไร้แก่นสาร

  ตอบลบ
 3. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเงินน้อย ซี 6 เงินเดือนยังไม่ถึง 15,000.-บาท ได้เลื่อนขั้นก็ทีนิดเดียวทำงาน 10 ปี

  ตอบลบ
 4. ท้องถิ่นบ้าบอไม่เห็นข้าราชการ ระดับ1,2เกิดการเลื่อมล้ำ ปวช.ปวส.ผู้ปฏิบัติงานไม่เคยเหลียวแลกันโอ่เด็กจบใหม่เมื่อไหร่จะเห็นค่าพวกเราบ้างเงินเดือนขยับทีละนิดทำงานมาเป็น10ปีเงินเดือนยังไม่ใกล้หมื่นห้าเลยพี่น้อง ผู้้ใหญ่ทั้งหลายโปรดพิจารณาด้วย

  ตอบลบ