--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปลัดพาณิชย์ โต้อาจารย์นิด้าจำนำข้าว ไม่ขัด รธน. !!?

ปลัดพาณิชย์คนใหม่ โต้อาจารย์นิด้า โครงการรับจำนำข้าว เพราะไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ว่าจากการหารือระหว่างทีมที่ปรึกษาของกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับนักวิชาการหลายสถาบัน ถึงข้อท้วงติงของอาจารย์สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า มีความเห็นตรงกันว่า โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 84 (1) โดยเห็นว่าเป็นการดำเนินการแบบเสรี และเป็นธรรมอีกทั้ง ยังอาศัยกลไกตลาด ในขณะที่มองว่านโยบายแทรกแซงราคาข้าวที่ผ่านมา ไม่เป็นธรรม และมีจุดอ่อนมาก อีกทั้ง ตลาดยังเป็นของผู้ซื้อและผู้ขาย ถูกกดราคาข้าวมาตลอด แต่นโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดนี้ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งรัฐบาลพยายามดำเนินนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวนาไทย

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากข้อมูลที่สำรวจมาพบว่าโครงการรับจำนำ สามารถช่วยให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งระบบ 2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำ 140,000 ล้านบาท และรายได้ของเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำแต่ได้รับอานิสสงส์จากการที่ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นอีกประมาณ 57,000 -6 หมื่นล้านบาท

ช่วงท้ายปี กระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ ดำเนินนโยบายเร่งรัดการส่งออกข้าว โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลให้การส่งออกข้าวลดลง มาจากเรื่องการรับจำนำข้าว ทำให้ราคาข้าวของไทยสูง ทำให้ผู้ซื้อชะลอการซื้อ และคู่แข่งสำคัญในการส่งออกข้าว เช่น อินเดีย ขายตัดราคา แต่ในอนาคต

มั่นใจว่าจะรักษาแชมป์ส่งออกข้าวได้อย่างแน่นอน

ที่มา.กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น