--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ครม.อนุมัติรวด 2 โครงการของ ศึกษาธิการ...


นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ในช่วงปี 2556-2561 เฉลี่ยปีละประมาณ 150 ทุน โดยใช้งบประมาณดำเนินโครงการ 78 ล้านบาท พร้อมทั้งอนุมัติอัตราข้าราชการครูเพื่อบรรจุเข้ารับทุนจำนวน 600 อัตรา แบ่งเป็น ภาษาญี่ปุ่น 200 คน เกาหลี 140 คน เยอรมัน 40 คน ฝรั่งเศส 60 คน สเปน 40 คน รัสเซีย 20 คน เวียดนาม 25 คน พม่า 25 คน เขมร 25 คน และบาฮามาเลย์/อินโดนีเซีย 25 คน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาชั้นปี 5 ที่เลือกเอกภาษาในภาษาที่ขาดแคลน เพื่อเข้ารับการอบรมทักษะภาษาและการสอนที่จัดโดยองค์กรของประเทศเจ้าของภาษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครูสอน ภาษาต่างประเทศที่สองในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

"โครงการนี้ จะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลก และเป็นประเทศคู่ค้าของไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วย เพื่อความได้เปรียบในเชิงภาษา" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

นายพงศ์เทพ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติปรับเปลี่ยนโครงการคูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ จัดสรรคูปองให้เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี นำไปแลกหนังสือจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ใช้งบประมาณ 450 ล้านบาท มาเป็นโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้เดิมมาจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจำนวน 40,000 แห่ง ทั่วประเทศ และในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 1,800 แห่ง โครงการนี้เป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปี 2558 รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนด้วย

ที่มา.เนชั่น
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น