--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปัญหา 3 จังหวัด ภาคใต้ !!?


ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศองค์การความร่วมมืออิสลาม(โอไอซี) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ประเทซจิบูติ องค์การดังกล่าวได้มีมติตำหนิว่า ไทยเราไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
มติดังกล่าวได้แสดงความกังวลใน ๓ เรื่อง คือ

๑.การคงกำลังทหารที่โอไอซีเห็นว่ามากเกินไป รวมถึงการใช้ทหารพรานด้วย
๒.การคงไว้ซึ่งพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ และ
๓. ปัญหาการมีสิทธิ์ตัดสินใจพัฒนาพื้นที่ของคนในพื้นที่ รวมถึงการใช้ภาษามลายู

โอไอซีได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการประชุมทุกปี
ท่าทีของโอไอซีดังกล่าวแม้ฟังแล้วจะรู้สึกแสลงใจ แต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องครุ่นคิด เพราะต้องยอมรับความจริงว่า แม้แต่คนไทยเราเองก็มีความรู้สึกว่า สถานการณ์ในบริเวณดังกล่าวมันมีแต่ความยืดเยื้อน่าเบื่อหน่าย และมองไม่เห็นเลยว่า จะดีขึ้นหรือยุติลงเมื่อใดกัน
แถมบางครั้งก็รู้สึกว่า มันหนักหนาสาหัสขึ้นทุกวัน

พร้อมๆ กับคำแถลงของโอไอซีดังกล่าว องค์การนิรโทษกรรมสากลซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงลอนดอน ก็ได้ออกคำแถลงเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ศกนี้

เรียกร้องให้สมาชิกที่มีอยู่ทั่วโลกกว่า ๒ ล้านคน เขียนจดหมายถึงรัฐบาลไทย ให้จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่าแก่ครูและนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเรียกร้องให้กลุ่มก่อความไม่สงบยุติการใช้ความรุนแรง

คำแถลงขององค์การนิรโทษกรรมสากลมีขึ้นภายหลังจากผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีถูกสังหารเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ทำให้โรงเรียนกว่า ๓๐๐ แห่งปิดการเรียนการสอนจนถึงวันที่ ๓ ธันวาคม

ทั้งนี้ ครูในบริเวณ ๓ จังหวัดได้ถูกฆ่าไปแล้วกว่า ๑๕๕ ราย รวมทั้งกรณีครูจูหลิงที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศ

คำแถลงของโอไอซีและองค์การนิรโทษกรรมสากลดังกล่าวข้างต้น แม้ฟังแล้วจะเกิดความรู้สึกไม่ดีเท่าใดนัก แต่คำพูดของคนนอกทั้งหมดนั้น เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณา ไม่ใช่กล่าวเพียงว่า เราทำถูกแล้ว เขากล่าวหาไม่ถูก เพียงอย่างเดียว

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะบรรเทาเบาบางลงได้ก็ต่อเมื่อประชาชนในบริเวณนั้นบังเกิดความรู้สึกว่า เขาได้รับความเป็นธรรมเฉกเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป

และความจริงข้อหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือ การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กำลังอาวุธไม่มีทางบรรลุผลได้เลย

โดย.ศรี อินทปันตี,บางกอกทูเดย์
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น