--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กลาโหม.อนุมัติทหารประทวนอายุ 55 ปี ขึ้นไป เป็น สัญญาบัตร !!?


พ.อ.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่า ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการตามนโยบายของพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม ในการให้ข้าราชการทหารชั้นประทวนที่อายุครบ 55 ปีขึ้นไป ขึ้นเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 9 พันราย โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2556 ทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณานั้น จะพิจารณาจากประสบการณ์ คุณวุฒิ คุณงามความดี ผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ และ ต้องไม่มีประวัติในการรับราชการที่เสื่อมเสียต่อกองทัพ และ กระทรวงกลาโหม ซึ่งจะพิจารณาจากผู้ที่อยู่ในชั้นยศ จ่าพิเศษ ถึง ร้อยโท โดยการริเริ่มนโยบายดังกล่าวก็เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจของทหารชั้นผู้น้อยก่อนเกษียณ และจะทำเป็นระยะแรกในปีนี้ หากมีปัญหาติดขัดก็จะปรับให้เหมาะสมต่อไป สำหรับงบประมาณที่จะใช้เพื่อดำเนินการนั้นจะจัดมาจากกองทัพ ซึ่งไม่ได้เสนอของบประมาณจากรัฐบาลแต่อย่างใด

พ.อ.ธนาธิป กล่าวด้วยว่า กระทรวงกลาโหม ได้วางมาตรการสนับสนุน คณะกรรมการลดอุบัติเหตุตามท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยแบ่งเป็น มาตรการธรรมดาตั้งแต่วันที่1-26 ธ.ค.2555 และมาตรการเข้มข้นระหว่างวันที่ 27ธ.ค.2555- 2 ม.ค.2556 โดยกระทรวงกลาโหมจัดทหารสนับสนุนตามจุดตรวจตามถนนกว่า 1 หมื่น เพิ่มขึ้น15 % จากปีที่แล้ว พร้อมทั้งให้ตั้งจุดอำนวยให้กับประชาชนในบริเวณพื้นที่เขตทหาร และเปิดค่ายทหารให้ประชาชนที่สัญจรไปมา เข้าไปพักผ่อน หากมีปัญหาเรื่องการขับขี่ หรือปัญหายานพาหนะ ก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลให้ พร้อมกันนั้นได้สนับสนุนโรงพยาบาลในส่วนของกระทรวงกลาโหม โดยสำรองเตียงฉุกเฉิน15 % สั่งการให้แพทย์ และพยาบาลเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

พ.อ.ธนาธิปกล่าวว่า ทั้งนี้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ตั้งเเต่วันที่29 ธ.ค.2555 - 1 ม.ค. 2556 อาจมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก อาจมีกลุ่มผู้ไม่หวังดี และขบวนการผิดกฎหมายฉวยโอกาสก่อความไม่สงบ รวมทั้งลักลอบขนยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายขึ้นได้ รมว.กลาโหมขอให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ เข้มงวดกวดขันการรักษาความปลอดภัยในที่ตั้ง และ พื้นที่รับผิดชอบของทุกหน่วย รวมทั้ง กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎจราจร และ มาตรการความปลอดภัยทางถนนอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกัน และ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์

โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า รมว.กลาโหม มีแนวคิด ในการจัดตำรวจตระเวนชายแดน ทหารหลัก และทหารพราน เข้าไปช่วยเรื่องการเรียนการสอนในส่วนของครูไทยพุทธในพื้นที่ที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นไปตามที่ได้หารือกับกอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ที่ได้แจ้งว่าได้รับผลกระทบ

ที่มา.เนชั่น
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น