--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คำขวัญวันเด็ก : รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน !!?ยิ่งลักษณ์. มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี2556 "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"

น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการจัดกิจกรรมวันเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ใน ภายใต้แนวคิดจากคำขวัญของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้ในปีนี้ว่า “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู้อาเซียน” ว่า ในวันเด็กที่จะมาถึงทำเนียบรัฐบาลจะเปิดต้อนรับให้เด็กๆได้มาฉลองงานวันเด็ก ทั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนงานให้มีความทันสมัยภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรีโดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

น.ส.ศันสนีย์ กล่าวอีกว่า จะมีการกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้และสนุกสนานออกเป็น 5 โซน ดังนี้ 1.โซน เรียนรู้ ภูมิใจ ตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งถือว่าโซนนี้ได้รับความสนใจจากเด็กๆ เพราะจะมีการเปิดโอกาสให้เด็กๆสามารถนั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรี โดยเด็กที่เข้าชมจะได้รับของที่ระลึก ไดแก่ กระเป๋าแห่งการเรียนรู้ ภายในบรรจุเครื่องเขียนและของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงการ์ตูนความรู้เรื่อง “นายกรัฐมนตรีของเรา” โดยนายกฯจะเป็นผู้อธิบายด้วยตัวเองว่าบทบาทหน้าที่ของนายกฯเป็นอย่างไร 2.โซนเรียนรู้ ร่วมใจ ก้าวไปในอาเซียน เนื่องจากรัฐบาลเห็นความสำคัญของการเปิดอาเซียนดังนั้นจึงได้มีการจัดบูธนิทรรศการหมู่บ้านอาเซียนในพื้นที่บริเวณน้ำพุดด้านหน้าตึกสันติไมตรี ทั้งนี้เด็กๆจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลทั่วไปและยังมีเกมที่จะทำให้เข้าถึงความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนเพื่อชิงของรางวัล

รมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวอีกว่า 3.โซน เรียนรู้ ร่วมพัฒนาเด็กไทย สดใสสู่อนาคต ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเด็กโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จัดกิจกรรมในส่วนนี้มีการจำลองความรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย รวมไปถึงการจัดกิจกรรมของภาครัฐและภาคเอกชนที่มาให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การบริการด้านทันตกรรม และด้านจักษุแพทย์ รวมทั้งการตัดผมฟรี โซนที่ 4. โซน เรียนรู้ กว้างไกล ใส่ใจเทคโนโลยี ประกอบไปด้วยกิจกรรมด้านการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เด็กๆจะได้มีส่วนร่วมและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการศึกษาของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) จะมีการจัดทำแท็ปเล็ตขนาดใหญ่เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงแอพพิเคชั่นต่างๆ และโซนที่ 5.โซน อนาคตชาติก้าวไกล ศักยภาพเด็กไทยน่าทึ่ง จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมสิ่งที่เด็กสนใจให้ได้มีการแสดงออกถึงความสามารถทางด้านต่างๆมากขึ้น ทั้งนี้จะมีคนคอยให้คำปรึกษาและแนะนำ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความสามารถและการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานวันเด็กในทำเนียบรัฐบาลจะได้รับแจกคู่มือนำชม ในการนำไปประทับตราจากโซนกิจกรรมต่างๆเพื่อมาแลกของรางวัล

ที่มา.กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น