--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แนวทางต่อสู้ เหลือง เหนือกว่า แดง !!?


หลังนายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงทั้งแผ่นดิน ถูกศาลถอนการประกันตัว ต้องกลับเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจำทันทีที่รัฐสภาปิดสมัยประชุม

เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าหมดเอกสิทธิ์คุ้มครองเมื่อไร แกนนำเสื้อแดงก็ยังได้ลุ้นเสียวตลอด

ต่างจากแกนนำอีกฝ่ายที่จนถึงวันนี้คดีความต่างๆอันเกี่ยวเนื่องจากการชุมนุมในอดีตที่ผ่านมายังไม่ถูกส่งถึงศาลแต่ประการใด

แถมมีแนวโน้มว่าเมื่อเรื่องส่งถึงศาลจะได้รับการประกันตัวค่อนข้างแน่ พนักงานสอบสวนพูดชัดไม่คัดค้านประกันตัว เพราะไม่เห็นว่าเป็นคดีความที่ร้ายแรง

เสื้อเหลือง เสื้อแดง เป็นการเมืองต่างขั้วที่ยังต้องต่อสู้กันต่อไปตามวิถีทางของตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

แต่วันนี้มีคนมองว่าการเมืองของเสื้อเหลืองได้ยกระดับไปอีกขั้นจนสูงกว่าแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองของคนเสื้อแดง

ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ที่ผ่านมาเคยเตือน นปช. หลายครั้งแล้วว่าคนเสื้อแดงไม่มีความหมายในแง่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับสูงเลย

ความจริงคนเสื้อแดงควรต้องมีกลุ่มย่อยและแตกตัวสร้างเครือข่ายแบบกลุ่มพันธมิตรฯที่แตกเป็นกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ เพื่อแยกกันเคลื่อนไหว แทรกซึมเข้าไปอยู่ในระบบต่างๆ

หากยังไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพื่อทำลายโครงสร้างที่อีกฝ่ายหนึ่งปูทางเอาไว้ ในอนาคตจะสู้ฝ่ายเสื้อเหลืองไม่ได้เลย

เห็นทีจะจริงอย่างที่ ดร.พิชญ์ว่า

ทุกวันนี้ในวุฒิสภามี ส.ว.ลากตั้งที่มาจากแนวร่วมคนเสื้อเหลืองอยู่จำนวนไม่น้อย หากไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปล่อยให้มีระบบ ส.ว.ลากตั้งกันต่อไป อีกไม่กี่ปีข้างหน้าในวุฒิสภาจะเต็มไปด้วยแนวร่วมคนเสื้อเหลือง

หากในวุฒิสภามีแนวร่วมของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเกินครึ่งจะเกิดอะไรขึ้น

ประการแรก ส.ว. มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย ซึ่งกฎหมายคือเครื่องมือในการบริหารงานของรัฐบาล หากเสนอกฎหมายอะไรไปแล้วถูกเตะถ่วง ถูกยื้อ ก็จะทำให้รัฐบาลมีอุปสรรคในการทำงานได้

ประการที่สอง ส.ว. มีหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี หรือเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาโดยไม่มีการลงมติ

สามารถเปิดอภิปรายเพื่อให้สอดคล้องกับฝ่ายค้านหรือการเคลื่อนไหวนอกสภาให้รัฐบาลมีปัญหาความน่าเชื่อถือได้

ประการที่สามนี่สำคัญมาก เพราะว่า ส.ว. มีหน้าที่เลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ประกอบด้วย

ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ประธานศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเลขาธิการ ป.ป.ช. ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่พิจารณาและมีมติให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด กกต. ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ออกจากตำแหน่งได้

ว่ากันว่านายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มกรีน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวร่วมเสื้อเหลือง กำลังแต่งตัวเพื่อที่จะเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว. ในปีหน้า เข้าไปสมทบกับพวกเดียวกันที่มีอยู่ในวุฒิสภาแล้วจำนวนมาก

ถ้าถึงวันที่แนวร่วมคนเสื้อเหลืองมีเกินกว่าครึ่งหนึ่งของวุฒิสภาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ขอให้พิจารณาจากอำนาจหน้าที่ของ ส.ว. เพราะสามารถแผ่อิทธิพลครอบคลุมไปได้อีกหลายองค์กรที่ชี้เป็นชี้ตายฝ่ายตรงข้ามได้

การเมืองของเสื้อเหลืองกำลังแทรกซึมเข้าสู่ระบบ ถือว่ากำลังยกระดับการต่อสู้เหนือกว่าคนเสื้อแดงที่ยังไม่ตั้งหลักกับเรื่องนี้

ที่มา.หนังสือพิมพ์โลกวันนี้
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น