--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เศรษฐกิจปีหน้ารุ่งหรือร่วง !!?


ใกล้ๆ สิ้นปีสำนักวิจัยเศรษฐกิจต่างๆ จะทำตัวเป็นโหรเศรษฐกิจฟันธงปีหน้าแต่น่าสนใจเมื่อมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) โดย คณิศ แสงสุพรรณ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ชื่อชั้นระดับซือแป๋เรียกอาจารย์กันทั้งนั้น

ออกโรงฟันธงว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะขยายตัวประมาณ 5.2% โดยมีแรงขับเคลื่อนพิเศษจากการใช้จ่ายของภาครัฐโดยเฉพาะแผนเบิกจ่ายตามแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทจะส่งผลขยายตัวระดับ 16.9 ล้านบาท(ยังไม่รวมการลงทุนตาม พ.ร.บ.การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้าน) การส่งออกและบริการขยายตัว 7.3% ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 6.5% โดยเฉพาะรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน อาหารแปรรูป

ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ 3.0-3.5% ตามราคาน้ำมันค่อนข้างทรงตัว ในปี 2556 แม้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมีโครงสร้างไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2555 มากนัก คือขยายตัว 5.2% และอัตราเงินเฟ้อ 3.5% แต่มีปัจจัยพิเศษคือการลงทุนของภาครัฐตามแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท

สำหรับในปีหน้ามีทั้งปัจจัยเสริมและปัจจัยเสี่ยง 3 ประการคือ 1)สถานการณ์เศรษฐกิจโลกค่อนข้างอ่อนไหว เช่น ปัญหา Fiscal Cliff หรือหน้าผาการคลังของสหรัฐ หนี้ยูโรโซน ปัญหาความขัดแย้งเรื่องพรมแดนของประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะจีน เกาหลีเหนือ ญี่ปุ่นทำให้เกิดความไม่แน่นอนสูง

2)สถานการณ์ความร่วมมือกับเพื่อนบ้านกรณีพม่าเปิดประเทศกลายเป็นปัจจัยใหม่ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับไทยสูงมาก

และ 3) การดำเนินนโยบายของรัฐบาลโดยปรับทิศทางการพัฒนามาสู่การสร้างกำลังให้เศรษฐกิจในประเทศผ่านการสร้างรายได้ให้กับฐานรากเศรษฐกิจจะยังคงเดินหน้าต่อไปในปีที่ 2 ของรัฐบาล ขณะที่มีนโยบายในการปรับโครงสร้างสำคัญโดยเฉพาะการวางมาตรการดูแลครอบครัวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

แปลว่าในปี 2556 รัฐบาลยังคงเดินหน้าประชานิยมและเร่งผลักดันโครงการลงทุน 3.5 แสนล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจแทนรายได้จากส่งออกเนื่องจากตลาดส่งออกสำคัญเผชิญวิกฤต

แต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ 4 เซียนฟันธงได้ การเมืองต้องนิ่ง งบ 3.5 แสนล้านต้องทำแผนเสร็จตามเป้าที่วางไว้ เป็นที่รู้ๆ กันว่าตอนนี้ไม่เป็นไปตามเป้าเพราะข้าราชการไม่มีความสามารถในการทำแผน

ที่สำคัญ โครงการประชานิยมต้องมีประสิทธิภาพ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น มิเช่นนั้นธงอาจจะหักได้

ที่มา.ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น