--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นายกฯ อัดเทปยอมรับเหนื่อย ขอปีใหม่คนไทยคิดบวก !!?


นายกฯ"ยิ่งลักษณ์"บันทึกเทปโชว์ผลงาน 16 นโยบายในรอบปี 55 ยอมรับเหนื่อยหลังวิกฤตน้ำท่วม พร้อมวอนขอให้ปีใหม่เป็นปีแห่งความคิดบวก
     
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้บันทึกเทปรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนครั้งสุดท้ายของปี 55 ซึ่งออกอากาศทางสถนีโทรทัศน์ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช้านี้ โดยสรุปผลการทำงานตามนโยบายเร่งด่วน 16 เรื่องที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ต่อรัฐสภาว่า ยอมรับเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ หลังประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตมหาอุทกภัยเมื่อช่วงปลายปี 54

จริง ๆ ก็เหนื่อยทุกคน ไม่อยากบอกว่าเหนื่อยคนเดียว เพราะเราเจอผลพวงจากอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 และต้องเร่งแก้ปัญหาที่สะสมของเก่า" น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวและว่า
     
สำหรับนโยบาย 16 เรื่องที่รัฐดำเนินการ ได้แก่ การสร้างความสมานฉันท์ภายในชาติ, การแก้ปัญหายาเสพติด, การแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น, การแก้ปัญหาและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วม, การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้, การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับต่างประเทศ, การแก้ปัญหาพลังงาน, การแก้ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน, การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล, การให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน, การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ เป็นต้น
   
นายกรัฐมนตรียังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความขัดแย้งเพื่อร่วมมือกันทำงานพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าต่อไป เพราะในปี 56 จะเป็นปีของโอกาสและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน หากเราไม่เตรียมตัวให้พร้อมก็จะไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
   
อยากให้ทุกคนเดินไปข้างหน้า อยากให้ทุกคนให้อภัยเพื่อยุติความขัดแย้ง เพราะไม่เช่นนั้นจะอยู่ในวังวนของความขัดแย้งไม่สิ้นสุด...จะให้ลืมอดีตทุกคนบอกว่าลืมยาก แต่ให้ยุติเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้า" น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวและว่า
   
ส่วนการเตรียมความพร้อมรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) รัฐบาลได้ลงทุนสร้างระบบสาธาณูปโภค การพัฒนาบุคลากร การแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรค เป็นต้น
   
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปีหน้าจะสานต่อโครงการเดิมที่ได้ทำไว้แล้ว และริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับประเทศ โดยแนวทางการทำงานจะเน้นเรื่องการบูรณาการมากขึ้น
   
"ขอให้เป็นปีของความคิดบวก ฟังกันและกัน ถ้าเราช่วยกันเชื่อว่าประเทศจะมีทางออกที่ดี" น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าว

ที่มา.สยามรัฐ
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น