--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

บวงสรวง พระยาพิชัยดาบหัก.ที่ลานอนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ พร้อมส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตระกูลลูกหลานพระยาพิชัยดาบหัก นำพวงมาลาดอกไม้สดถวายสักการะอนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก พร้อมทั้งประกอบพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ตามประเพณีโบราณ ที่สืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี มีการสักการะ บวงสรวงและพระสงฆ์เจริญประกอบพิธีทางพุทธศาสนา ทั้งอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ศาลหลักเมือง ประภูมิเจ้าที่ เพื่ออำนวยอวยพรให้ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ประเทศเทศชาติร่วมเย็นเป็นสุข รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆและให้คนรุ่นใหม่ได้รับทราบถึงเกียรติประวัติ และรักที่จะทำดี สร้างประโยชน์ให้บ้านเกิดเมืองนอน

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า เมื่อครั้นวันที่ 7 มกราคม 2316 ซึ่งเป็นวันที่พระยาพิชัยทหารเอกพระเจ้าตากสินมหาราชได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าจนดาบหัก จึงได้รับสมญา-นามว่า"พระยาพิชัยดาบหัก" และเป็นประเพณีสืบทอดมาแต่โบราณทุกวันที่ 7 มกราคม ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ลูกหลานท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักจัดเตรียมบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาพิชัยชัยดาบหัก ที่อนุสาวรีย์หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเทิดเกียรติและรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระยาพิชัยดาบหัก ที่มีความกล้าหาญ เสียสละ รักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติให้ยืนยงจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ชาวอุตรดิตถ์และบุคคลทั่วไปทราบถึงประวัติของจังหวัดอุตรดิตถ์และเหตุการณ์สำคัญๆ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อให้ได้มีโอกาสสักการะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก

ทั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังกำหนดให้ทุกวันที่ 7 มกราคม ของทุกปีเป็นวันเริ่มต้นและพิธีเปิดงาน พระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ประจำปี ไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกิดรายได้เข้าจังหวัดมากขึ้น เพื่อเป็นการจัดงานกาชาดประจำจังหวัดเพื่อหารายได้นำไปช่วยการกุศลและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดแสดง และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ซื้อสินค้าราคาถูก และได้พักผ่อนหย่อนใจ สนุกสนานกับมหรสพที่เป็นที่นิยมของทุกเพศทุกวัย โดยจัดขึ้นที่สนามกีฬาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


ที่มา.เนชั่น
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น