--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

สิ่งที่อดีตนายกฯ ทักษิณเห็น !!?


อะไร..ทำให้..ทักษิณ ชินวัตร สมัครใจจะให้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญหรือการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่..ต้องผ่านประชามติ..

แน่นอนว่า..การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่..หากผ่านพ้นไปได้และประสพความสำเร็จด้วยดี..ไม่เพียงแต่จะเป็นชัยชนะของ ทักษิณ ชินวัตร หรือพรรคเพื่อไทยเท่านั้น..แต่มันอาจจะเกินเลยไปถึงขั้นที่เรียกได้ว่า..

เป็นชัยชนะของประชาชน

องค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายที่ตั้งขึ้นมาจากสภาร่างของการปฏิวัติเมื่อ 19 กันยายน 2549 ก็น่าจะหมดบทบาทลง..และผลพวงที่เกิดขึ้นประดามีจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระทั้งหลาย..ก็จะไร้ผลบังคับ..

นั่นคือ..วีซ่าเข้าประเทศของ ทักษิณ ชินวัตร

แต่..มันจะง่ายดายอย่างนั้นหรือ..ขบวนการอันยิ่งใหญ่..และอำนาจมหาศาลที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญมีอยู่..จะยอมสูญเสียอำนาจโดยไม่ต้องสู้ป้องกันเลยหรือ..

ทักษิณ ชินวัตร..น่าจะรู้อย่างเด็ดขาดและชัดเจนว่า..เขาจะต้องได้รับการต่อต้านอย่างหนักด้วยสรรพกำลังทุกอย่าง..และในที่สุดคือ..กองทัพ

ดังนั้นแนวร่วมที่ดีที่สุดของเขาก็คือ..ประชาชน..

แม้ว่ามันจะยากและลำบากสักเพียงไหนที่จะทำให้..ประชาชนจำนวนครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์..แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องสุดวิสัย..และเขาเกือบจะไม่มีทางเลือกที่จะต้องเผชิญกับโจทย์ที่ท้าทาย..

แต่..การทำประชามตินั้น..ในฐานะนักธุรกิจ..เขามองเห็นแบบที่คนอื่นมองไม่เห็น..นั่นคือ..ประชาชนที่มาสู่คูหาเลือกตั้งในจำนวนที่มากกว่า..จะสนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่..ถึงแม้ว่าจำนวนที่ได้มาจะไม่ผ่านครึ่งกึ่งของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนก็จริงอยู่..แต่เป็นเรื่องที่อธิบายได้ง่ายว่า..มันเป็นกติกาที่ใช้ไม่ได้และไม่เป็นประชาธิปไตย..

โดยสรุปก็คือ..ทักษิณ ชินวัตร มีแต่..เสมอกับกำไร..เสมอเพราะเขาชนะโดยเสียงโหวตของคนที่เข้ามาสู่คูหาใช้สิทธิ์..และอาจจะแพ้..ในกติกาที่ไม่เป็นธรรม..เพราะประชามติครั้งแรกเมื่อปี 2550 นั้น..กติกานี้ไม่ได้มีอยู่..

ทักษิณ ชินวัตร..จึงเลือกเส้นทางนี้..

โดย.พญาไม้ทูเดย์,บางกอกทูเดย์
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น