--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

ตอบโจทย์ : โพสต์ ขอบคุณ ไทยพีบีเอส ตัดสินใจออกอากาศ ตอนสุดท้าย..!!?

ภายหลังจากที่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม สถานีไทยพีบีเอสตัดสินใจ ออกอากาศรายการ “ตอบโจทย์” ตอนสถาบันกษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ ตอนที่ 5 ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย เป็นวิวาทะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วระหว่าง สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในเวลาเดียวกันนั้น หน้าเพจเฟซบุ๊กของ “ตอบโจทย์ประเทศไทย” ได้โพสข้อความ ดังนี้

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มี

------------------------------------

ทีมงานรายการตอบโจทย์ประเทศไทยขอขอบพระคุณเพื่อนมิตรในไทยพีบีเอส รวมทั้งเพื่อนสื่อมวลชนทุกแขนง นักวิชาการ ปัญญาชน และที่สำคัญ ผู้ชมทุกท่าน ที่ร่วมยืนยันเสรีภาพของสื่อมวลชนอันเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของประชาธิปไตย จนทำให้ตอบโจทย์ 5 ตอนสุดท้ายในชุด สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ ได้ผ่านการตัดสินใจจนนำไปสู่การออกอากาศในค่ำคืนวันที่ 18 มีนาคม 2556

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการนโยบาย ฝ่ายบริหาร ที่ช่วยทำให้ตอบโจทย์ตอนสุดท้ายของสัปดาห์ประวัติศาสตร์ ได้ออกอากาศในที่สุด แม้อาจจะมีผู้มองต่างในเรื่องประเด็นและความเห็น แต่นี่คือย่างก้าวที่สำคัญของวงการสื่อสารมวลชนไทย ที่เราสามารถนำผู้เห็นต่างทั้งสองด้าน มานั่งลงสนทนากันอย่างตรงไปตรงมา ตลอดทั้งสัปดาห์หน้าจอโทรทัศน์ ให้คนไทยนับล้านคนทั่วประเทศ ได้ฟังอย่างมีสติ ไตร่ตรอง และขบคิด เพื่อตอบหนึ่งในโจทย์ใหญ่ของประเทศไทย ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ขอคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้คนไทยสนทนากันด้วยเหตุและผล ขอคุณพระสยามเทวาธิราช ดลให้คนไทยใช้ความอดกลั้นและอดทน ในการฟังความเห็นต่างอย่างสงบ ขอสังคมไทยพบทางออกที่สร้างสรรค์ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

จนกว่าจะพบกันใหม่

(ภาพด้านล่างนั้นคือ ห้องพระของวังวรดิศ ที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระกษัตริยาธิราชไทยในราชวงศ์จักรี และเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระสยามเทวาธิราช อันเป็นมรดกตกทอดขององค์ปราชญ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ปัญญาชนพระองค์สำคัญ ผู้เป็นหลักมั่นให้พระปิยะมหาราช รักษาสยามไว้ได้ ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงแห่งอดีต ด้วยเหตุผลดังกล่าว ขอความกรุณางดการโพสต์ข้อความไม่สุภาพในโพสต์นี้ เพื่อถวายความจงรักภักดี แด่ทุกพระองค์)


ภาพจาก เพจ "ตอบโจทย์ประเทศไทย"

ที่มา:มติชนออนไลน์
///////////////////////////////////////////////////////////////////
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น