--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

พาณิชย์เปิดเจรจา FTA ไทย-ยุโรป !!?


บุญทรงเตรียมประกาศเปิดเจรจา FTA ไทย-ยุโรป ลั่นมีผลดีมากกว่าผลเสีย แถมยังช่วยทดแทนการถูกตัดสิทธิ์ GSP เล็งดึงสวีเดนลงทุนในไทยเพิ่ม  
   
นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 4-7 มี.ค.นี้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์  รมว.พาณิชย์ ได้ร่วมคณะของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนสหภาพยุโรป (อียู) และสวีเดนอย่างเป็นทางการ โดยระหว่างการเยือนอียู นายบุญทรงจะพบปะหารือกับ Mr.Karel De Gucht กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า เพื่อหารือถึงการเตรียมการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-อียู
   
ทั้งนี้ การเจรจา FTA ไทย-อียู จะส่งผลดีกับประเทศไทยมากกว่าผลเสีย โดยเฉพาะเพื่อทดแทนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ที่ไทยจะถูกตัดสิทธิ์สิ้นปี 2557 ส่วนข้อกังวลของหลายๆ ฝ่าย กระทรวงพาณิชย์ได้มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคสังคมขึ้นมา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาแล้ว
   
นอกจากนี้ ไทยจะผลักดันให้อียูรับจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กาแฟดอยช้างและกาแฟดอยตุงเพิ่มเติมอีก หลังจากที่อียูได้รับจดทะเบียน GI ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังย้ำให้อียูใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) และมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงอากร (AC) อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) ด้วย
   
สำหรับสวีเดนนั้น นายบุญทรงจะพบปะหารือสองฝ่ายกับ Ms.Ewa Bj?rling รัฐมนตรีการค้าของสวีเดน เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยจะใช้ช่องทางจากการที่ไทยและสวีเดนมีแผนปฏิบัติการร่วมไทย-สวีเดน ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเน้นเรื่องการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว เป็นต้น รวมทั้งการดึงดูดให้สวีเดนเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น และใช้ไทยเป็นฐานการเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC).

ที่มา.ไทยไพสต์
+++++++++++++++++++++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น