--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สคบ.สั่งตรวจสอบ สินค้าอันตรายต่อสุขภาพ !!??

นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ได้รับมอบนโยบายจากนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ สคบ.จัดเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจสินค้าและบริการที่เป็นอันตราย และไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยจะเริ่มลงพื้นที่ตรวจสอบภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้หากตรวจพบสินค้าต้องสงสัย สคบ.จะประสานกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) หรือเซ็นทรัลแล็บ ให้ช่วยตรวจสอบสินค้า หากพบว่า สินค้าไม่มีมาตรฐาน หรือคุณภาพต่ำลงจากเดิม จะถือว่าผู้ประกอบการมีความผิดต้องได้รับโทษทันที

สำหรับสินค้าที่จะสุ่มตรวจ 6 กลุ่ม คือ 1.อาหารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น นม อาหารสำเร็จรูป ผักและผลไม้ เป็นต้น 2.เครื่องดื่ม น้ำ น้ำแร่ เป็นต้น 3.ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 4.สินค้าเกษตร โดยเฉพาะปุ๋ย 5.สิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม กระเป๋าผ้า เป็นต้น และ 6.สินค้าที่ทำจากพลาสติก เช่น กล่องใส่อาหาร อาจมีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หรืออาจมีสารเคมีละลายเจือปนในอาหารขณะนำไปอุ่นด้วยความร้อน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกอีกหลายอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยทั้งหมดจะจัดเก็บตัวอย่างมาตรวจสอบ เชื่อว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน

ที่มา.ข่าสด
//////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น