--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

กนอ.ชงบอร์ดตั้งนิคม !!??

 กนอ.เล็งชงบอร์ดอนุมัติ 2 โครงการตั้งนิคมเอสเอ็มอีที่นครราชสีมาและนครพนม ภายในเดือน ก.ย.56 นี้ คาดมีมูลค่าลงทุนกว่า 2.4 แสนล้านบาท เผยความคืบหน้าการส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมมาเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เริ่มแล้ว 15 แห่ง ยันภายในสิ้นปีนี้จะเป็น 18 แห่ง
   
นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ภายในเดือน ก.ย.นี้จะเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) กนอ.พิจารณากรณีที่เอกชนยื่นขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ 13 โครงการ พื้นที่รวม 30,000 ไร่ ซึ่งคาดว่าการจัดตั้งนิคมฯ แห่งใหม่จะทำให้มีเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรวม 240,000 ล้านบาทในช่วง 2 ปี
   
โดยเฉพาะในส่วนของนิคมฯ พลังงานทางเลือกนั้น มีเอกชนเสนอมา 2 โครงการในจังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ 1,000 ไร่ ลงทุนประมาณ 8,000 ล้านบาท เป็นพื้นที่พัฒนามันสำปะหลังครบวงจร ตั้งแต่โรงงานมันฯ โรงงานผลิตไฟฟ้า เอทานอล รวมแล้วจะมีกว่า 10 โรงงาน ส่วนอีกที่จังหวัดนครพนม พื้นที่ 470 ไร่ ใช้ยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบ
   
ทั้งนี้ 2 โครงการ เป็น 1 ใน 13 โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมใหม่ที่ภาคเอกชนเสนอ และผ่านการคัดเลือก ซึ่ง ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 1 เม.ย. - 13 พ.ค.2556 กนอ.ได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชนเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีทั่วประเทศ นิคมอุตสาหกรรมบริหารด้านโลจิสติกส์อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีผู้สมัคร 28 โครงการ แต่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง 13 โครงการ แยกเป็นนิคมฯ เอสเอ็มอี 5 โครงการ นิคมฯ เชียงของ 2 โครงการ และนิคมฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โครงการ
   
นายวีรพงศ์กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมมาเป็นแบบ Eco Industrial Town หรือนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ว่า ปัจจุบันรณรงค์ไปแล้ว 15 แห่ง และภายในสิ้นปีนี้จะเป็น 18 แห่ง โดยมีเป้าหมายรณรงค์ปีละ 3 แห่ง จากนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 48 แห่ง นอกจากนี้ จะทบทวนนิมคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ดำเนินการไปแล้วจำนวน 10 แห่ง เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานที่ดีมากขึ้น เนื่องจากการประเมินนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 15 แห่ง พบว่ายังอยู่ในระดับ 2 ดาวจำนวน 3 แห่ง และระบดับ 3 ดาวจำนวน 12 แห่ง ดังนั้น กนอ.ต้องการให้นิคมอุตสาหกรรมขึ้นมาอยู่ในระดับ 5 ดาว โดยตั้งงบประมาณการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวไว้ที่ 8 ล้านบาท.

ที่มา.ไทยโพสต์
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น