--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

อีโง่ !!??

โดย.ศรี อินทปันตี

เมื่อวันที่ ๙ กันยายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ไปกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๒๔ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ปกติแล้วข่าวเรื่องนี้เป็นข่าวเล็กๆ ชิ้นหนึ่ง โดยหากไม่ได้ดูถึงเนื้อหาที่นายกรัฐมนตรีพูดแล้ว ก็แทบจะไม่น่าสนใจอะไรนัก แต่ที่ต้องหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงก็เป็นเพราะว่า...

คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยไทย ที่ได้รับเกียรติจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้ไปกล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมอันมีความสำคัญยิ่งระหว่างประเทศองค์กรนั้น

และมันก็บังเอิญประจวบเหมาะกับการ ที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เอ่ยคำว่า “อีโง่” ออกมาอย่างตั้งอกตั้งใจและชัดถ้อยชัดคำ เมื่อกล่าวถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการไปเป็นประธานการประกวดสมาร์ทเลดี้ จนถูกสวดชยันโตไล่ผีป่ากันทั้งบ้านเมือง

เลยต้องสนใจมาวิพากษณ์วิจารณ์กันว่า...ทำไมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจึงเชิญคนโง่ๆ ไปกล่าวคำปราศรัย หรือว่าองค์กรระดับโลกดังกล่าวมันโง่กันถึงขนาดที่ไอคิวอยู่ในระดับแค่ ๓๕ (เท่ากับไอคิวควาย)

เพราะถ้าฉลาดแล้ว ทำไมจึงไม่เคยเชิญนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆ ของประเทศไทย รวมทั้งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไปกล่าวคำปราศรัยกันบ้าง

ในคำปราศรัยต่อที่ประชุมดังกล่าวนั้น คุณยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า สิทธิมนุษยชนเป็นหัวใจของประชาธิปไตย และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องยึดหลักประชาธิปไตย ไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตย รัฐบาลต้องคงไว้ซึ่งการสนับสนุนคุณค่าประชาธิปไตยด้วยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

คำพูดของคุณยิ่งลักษณ์ มันทำให้นึกถึงการกระทำของ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารและสั่งใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามประชาชนที่ชุมนุมมือเปล่าเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ อัน
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทั้งโลก

เหตุนี้กระมังเขาจึงไม่เคยเชิญคุณอภิสิทธิ์ไปกล่าวคำปราศรัย

เพราะมิฉะนั้นแล้วคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ คงจะได้รับฟังตรรกะอันพิลึกพิลั่นเฉกเช่นเดียวกับตรรกะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนการที่รัฐบาลใช้กำลังทหารปราบปรามประชาชนของตัวเอง

เป็นที่ยอมรับกันว่า คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐหญิงที่ได้รับการยกย่องว่า “Beautiful and smart” คือ ทั้งสวยทั้งเก่ง

ทั้งนี้ ๒ ปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากคนที่เคยเป็นแค่นักธุรกิจและแม่บ้านที่รู้เรื่องการเมืองแบบงูๆปลาๆ คุณยิ่งลักษณ์ได้พิสูจน์ให้ถึงความสามารถในการเป็นผู้นำอย่างแท้จริง

นอกจากจะเป็นที่ยอมรับของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนแล้ว ผู้นำทั่วโลกก็ยอมรับความจริงข้อนี้ด้วย

ก็คงไม่ใช่คนโง่หรอก

ที่มา.บางกอกทูเดย์
/////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น