--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

นักท่องเที่ยว บนเส้นทาง R3A !!??

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ ณ นครคุนหมิง เปิดเผยถึงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ชอบขับรถยนต์มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ในปี 2556 จะมีจำนวนถึง 20,000 คน

+ R3A-คุนมั่น กงลู่

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ชอบขับรถยนต์เข้าประเทศไทย โดยใช้เส้นทาง R3A ซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นมา "เส้นทาง R3A หรือ คุนมั่น กงลู่" คือเส้นทางเชื่อมคุนหมิง-กรุงเทพฯ มีต้นทางเริ่มจากนครคุนหมิง-เชียงรุ่งหรือจิ่งหง-บ่อหาน ในแคว้นสิบสองปันนา เข้าสู่ประเทศลาวที่บ่อเต็น-หลวงน้ำทา-บ่อแก้ว-จากนั้นเข้าสู่ประเทศไทยที่เชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อยมาจนกระทั่งถึงกรุงเทพฯ ระยะทางจากคุนหมิง ถึงกรุงเทพฯ รวมประมาณ 1,800 กิโลเมตร ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขับรถยนต์ผ่านเส้นทางนี้มีประมาณ 8,000 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 13,000 คน ในปี 2555 คาดว่าในปี 2556 จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 คน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 40 ต่อปี

ด้วยความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ทำให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในรูปแบบ ต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ธรรมชาติที่สวยงามคุ้มค่ากับการเดินทางมา ตลอดจนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชาวเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยว ใน 5 เดือนแรกของปี 2556 มีชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย แล้วกว่า 1.5 ล้านคน คาดว่าจะมีนักท่อง-เที่ยวจีนเดินทางมายังไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 ในปีนี้ หรือประมาณ 3.3 ล้านคน

จากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวนั้น รัฐบาลจีนได้พัฒนามณฑลยูนนานให้เป็นเมืองเศรษฐกิจทางตอนใต้ของประเทศ เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มความ ร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของ 4 ประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือของไทย ลาว พม่า และภาคใต้ของจีน (มณฑลยูนนาน) ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางการค้าภายในภูมิภาค โดยเฉพาะเมื่อจีนได้บรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายมูลค่าทางการค้าระหว่างภูมิภาคที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เช่น การค้าขายข้ามประเทศ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นเส้นทางการขนส่งที่น่าจับตามองมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย

+ สะพานข้ามโขงแห่งที่ 4 ใกล้ เสร็จแล้ว

เส้นทาง R3A คุนหมิง-บ่อหาน (จีน)-บ่อเต็น-ห้วยทราย (สปป.ลาว)-เชียงของ-กรุงเทพฯ (ไทย) อยู่ภายใต้กรอบเส้นทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) และขณะนี้การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ใกล้จะแล้วเสร็จ (ธันวาคม 2556) จะทำให้เส้นทาง R3A เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอนาคต โดยเฉพาะการขนส่งผักผลไม้จากไทยไปสู่เมืองคุนหมิงและกวางโจวของจีน รวมทั้งการขนส่งยางพาราจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปยังจีนตอนใต้ โดยเฉพาะเมืองฉงชิ่ง ซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์และยางล้อรถยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีน โดยการขนส่งจากกรุงเทพฯ สู่นครคุนหมิงจะใช้เวลาเพียง 30 ชั่วโมง เทียบกับการขนส่งผ่านแม่นํ้าโขงที่ใช้เวลาถึง 70 ชั่วโมง

ที่มา.สยามธุรกิจ
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น