--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อดีตข้าราชการ-ทนายความ แห่สมัครรับสรรหาเป็น ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-10 ต.ค. ล่าสุดหลังการปิดรับสมัคร เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ที่เข้าสมัคร รวม 17 คน ได้แก่ 1.นายพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9, 2.นายวิสูตร สีหนนท์ อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), 3.พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม, 4.นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที), 5.นายสุรสีห์ โกศลนาวิน อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 6.พล.ต.ต.สังวรณ์ ภูไพจิตรกุล ผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 7.นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 8.นายสามารถ จิตมหาวงศ์ ข้าราชการบำนาญ, 9.พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา กกต.ประจำกทม.,

10.นายอนุชา วงษ์บัณฑิตย์ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ในคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (กพค.), 11.นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์ ทนายความ, 12.พล.อ.สถาพร เกียรติภิญโญ ข้าราชการบำนาญ, 13.น.ส.อุดมลักษณ์ แสงธิวงศ์ อดีตหัวหน้าหน่วยโรคผิวหนังโรงพยาบาลราชบุรี, 14.นายสาธิต อนันตสมบูรณ์ ข้าราชการบำนาญ, 15.นายวรรณยุทธ ไวยวุฒิ วิทยากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 16.นายพิพัฒน์ วงศาโรจน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ 17.นายวรชาติ เพชรนันทวงศ์ กรรมการสรรหากำหนด่าตอบแทนอาคารสงเคราะห์

ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการสรรหา ที่มี นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกาทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา จะนัดประชุมเพื่อลงมติเลือกให้เหลือ 1 คนในวันที่ 22 ต.ค.นี้ จากนั้นจะเสนอชื่อให้นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เพื่อเรียกประชุมวุฒิสภาให้ลงมติเห็นชอบต่อไป

ที่มา.เนชั่น
--------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น