--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คลังลุ้นปีหน้าทำคลอด บริษัทสินเชื่อรายย่อย !!?

 คลังเตรียมดันมาตรการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน ดึงเจ้าหนี้นอกระบบลุยปล่อยกู้ตามกฎหมาย คิดดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 36% แจงอยู่ระหว่างรอ ธปท.คลอดประกาศ คาดต้นปีหน้าชัดเจน
   
นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศ ธปท. โดยกำหนดให้นิติบุคคลที่ต้องการจะปล่อยกู้ตามแนวทางดังกล่าว ซึ่งอยู่ในนามบริษัทสินเชื่อรายย่อย (บย.) สามารถปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนรายย่อยได้ ซึ่งการดำเนินกิจการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523 ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดจะอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ปว.58 เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องออกกฎหมายใหม่
   
ทั้งนี้ เมื่อ ธปท.ออกประกาศเรียบร้อย ทางกระทรวงการคลังก็จะเร่งออกประกาศกระทรวง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงานของ บย. โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นจะกำหนดให้นิติบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็น บย. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ 10 ล้านบาท และสามารถปล่อยกู้ให้ประชาชนรายย่อยเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท รวมถึงสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 15% และสูงสุดไม่เกิน 36% โดยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในระดับดังกล่าวถือว่ายังต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในการปล่อยกู้นอกระบบ
   
คาดว่าน่าจะเริ่มดำเนินมาตรการดังกล่าวได้ภายในวันที่ 1 ม.ค.2557 นี้ โดยในส่วนของการกำกับดูแลการดำเนินงานทั้งหมดจะเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่าง ธปท. และกระทรวงการคลัง เพื่อให้มาตรการในการแก้ไขหนี้นอกระบบครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด” นายสมชัยกล่าว
   
อย่างไรก็ดี ก็จะมีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน อาทิ การยึดใบอนุญาตของ บย. กรณีทำผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขด้วย โดยระหว่างนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานทุกอย่างให้รอบคอบ ซึ่งเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างสูง.

ที่มา.ไทยโพสต์
-----------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น