--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การลงทุน ใน เมียนม่าร์

โดย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ

เมื่อ เดือนกันยายนที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ไปพม่าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสวนาเรื่อง "การปฏิรูปด้านการเงินการธนาคาร"

ในฐานะตัวแทนธนาคารกรุงเทพ ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในพม่ามาร่วม 2 ทศวรรษ ซึ่งการเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Euromoney Conferences ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Myanmar Global Investment Forum

ประเด็นสำคัญของการประชุมที่ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ ประกอบการไทย คือ ถ้อยแถลงของท่าน "กัน ซอ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของพม่า ว่าด้วยกรอบการปฏิรูปด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ 10 ด้าน ได้แก่

การปฏิรูประบบการคลัง และภาษี ระบบเงินตราและการเงิน การค้าและการลงทุน การพัฒนาภาคเอกชน ด้านสุขภาพและการศึกษา ความมั่นคงทางอาหารและการเติบโตของภาคเกษตรกรรม ด้านบรรษัทภิบาลและความโปร่งใส ด้านโทรคมนาคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรัฐบาล โดยรัฐบาลพม่าตั้งเป้าให้นโยบายการปฏิรูปดังกล่าวบังเกิดผลภายใน 5 ปี

การประกาศนโยบายดังกล่าว บวกกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในทวาย ติละวา และจ๊อกพิว สะท้อนว่ารัฐบาลพม่ากำลังปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังผ่านการค้าการลงทุน

จาก ประสบการณ์ส่วนตัวประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของ ธนาคารกรุงเทพในพม่า และลูกค้าที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศนี้แล้ว เราค่อนข้างเห็นตรงกันว่า พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งในการเป็นฐานการผลิตและแหล่งแรงงาน รวมทั้งการเป็นตลาดใหม่สำหรับสินค้าไทย แต่ก็ยังมีปัจจัยที่ท้าทายอยู่ไม่น้อย เช่น การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เสถียรภาพด้านพลังงาน เนื่องจากไฟฟ้าที่พม่าดับค่อนข้างบ่อย และประชากรเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ ในขณะที่ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์แพงมาก ส่วนระบบสาธารณูปโภคและการขนส่งก็ยังต้องได้รับการพัฒนาอีกมากหากจะกล่าวว่า พม่าในขณะนี้เปรียบเสมือนช่วงรุ่งสางของวันใหม่ที่แม้มองเห็นแสงสีทองเรือง ๆ จับขอบฟ้าแล้ว แต่ยังไม่มีใครสามารถฟันธงได้ว่าในช่วงสาย ๆ ฝนจะตกหรือแดดจะออก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงไม่ควรเร่งรีบเข้าไปลงทุน นอกเสียจากว่าท่านได้ศึกษาข้อมูลมาอย่างดี มีการป้องกันความเสี่ยงในระดับหนึ่ง หรือมีพันธมิตรท้องถิ่นที่เชื่อถือไว้วางใจกันได้เท่านั้น

สำหรับ ท่านที่ปักธงเอาไว้ในใจแล้วว่าจะต้องเข้าไปคว้าโอกาสในประเทศนี้ให้ได้ ผมขอแนะนำว่า ท่านควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ทั้งไปสำรวจด้วยตนเองและปรึกษาผู้มีประสบการณ์ตรง และเมื่อจะดำเนินการอะไรก็ขอให้เข้าตามตรอกออกตามประตูไว้ก่อน ค่อย ๆลงทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และวางแผนทางการเงินสำหรับโครงการลงทุนให้ดี เพราะที่พม่านั้น การซื้อขายทุกอย่างตั้งแต่ของกินของใช้ ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์ราคาหลายสิบล้านบาท ล้วนใช้เงินสด ไม่มีระบบเงินเชื่อหรือการให้เครดิต

สุดท้ายคือควรมีพันธมิตรท้องถิ่นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้เป็นเพื่อนคู่คิดในการทำธุรกิจในพม่า

ที่มา.ประชาชาติธุรกิจ
////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น