--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

คืน สู่ วันวาน !!?

โดย.พญาไม้

ประเทศมันจะเป็นประเทศต่อไปได้อย่างไร..หากว่ากลไกของประเทศมันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นปรกติอย่างเชื่อมกันไม่ติด

หากจะนำประวัติศาตร์ของประเทศไทยที่ยาวนานเกือบหนึ่งพันปีมาตรวจสอบแล้ว..ยกเว้นเหตุการณ์ตอนทำศึกสงครามแพ้พม่าจนเสียกรุง 2 ครั้งแล้ว

ต้องนับว่า..เหตุการในช่วงขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด
และจนถึงวันนี้ ก็ยังไม่มีใครสามารถตอบได้ว่า..หายนะแห่งแผ่นดินนี้จะจบลงในรูปแบบไหน จะจบลงอย่างไร และจะจบลงเมื่อไหร่

แบบไหน..

ประเทศยังจะเป็นประชาธิปไตยต่อไปหรือไม่ หรือจะเป็นประเทศที่ปกครองโดยคนกลุ่มหนึ่งกับสภาประชาชนของเขา และประกาศไล่ล่ายึดทรัพย์คนฝ่ายตรงกันข้ามและสถาปนาตำแหน่งต่างๆ ทั้งในรูปแบบข้าราชการประจำและการเมืองตามประกาศิตของท่านผู้นำการปฏิวัติ

อย่างไร..

ประชาชนทั้งชาติจะยอมมอบประเทศให้กับคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้เครื่องขยายเสียงและรถกระจายเสียงบุกเข้าไปปิดกั้นสถานที่ราชการต่างๆ ไม่ให้บริการประชาชน ไม่ให้ใช้กฏหมายในทุกๆ รูปแบบ ปิดกั้นการทำหนังสือเดินทาง ปิดหนทางรถพยาบาลไม่ให้นำคนไข้เข้าไปรับการรักษา อย่างนั้นหรือ
และหากว่าหลังจากนั้น ประชนชนอีกฝ่ายลุกขึ้นมาทำแบบเดียวกัน รัฐบาลของคนกลุ่มนั้นจะทำอย่างรัฐบาลปัจจุบันหรือไม่หรือจะใช้ความเป็นรัฐบาลสั่งการให้ตำรวจทหารจับกุมคุมขังเอาไปเข้าคุก
ประเทศมันก็จะโคจรอยู่ในวงกลมอุบาทว์ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันจบสิ้น

จะจบลงเมื่อไหร่..

เมื่อมันไม่มีวันสิ้นสุด มันก็ไม่มีวันจบสิ้น และอย่าหวังพึ่งอำนาจของกองทัพในตอนนั้น เพราะถึงวันนั้นกองทัพก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะกองทัพก็คือประชาชนสองฝ่ายในเครื่องแบบทหารของชาติ การสั่งการเอนเอียงไปทางหนึ่งทางใด อาจจะเป็นภัยกับกองทัพเสียเอง

ถึงวันนี้ ไทยทั้งชาติต้องกลับไปหาความเป็นจริงที่ว่า..กฏหมายของประเทศจะต้องถูกบังคับใช้ให้เป็นไปตามเจตนารมย์แห่งกฏหมาย

เรื่องจะปฏิรูปจะแก้ไขประเทศ มันไม่ใช่หน้าที่ของคนไทยตนเดียว

ที่มา.บางกอกทูเดย์
----------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น