--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ก้าวย่าง.. กปปส. การทวงคืน มิใช่แย่งชิง อำนาจ...

หากถือว่าการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอันเท่ากับเป็นการปูทางและสร้างเงื่อนไขไปสู่การรัฐประหารเดือนกันยายน 2549

เกิด รายรับŽอันทรงค่าแต่ก็มีรายจ่ายอันมหาศาล

รายจ่าย 1 ก็อย่างที่เห็นๆ กันในการเลือกตั้งเดือนธันวาคม 2550 และในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2554
คือ ความพ่ายแพ้ของ ประชาธิปัตย์

รายจ่าย 1 ก็เห็นได้จากการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม ถึงขั้นยึดทำเนียบ

รัฐบาล ยึดสนามบินดอนเมือง ยึดสนามบินสุวรรณภูมิ

และยุติลงโดย ตุลาการรัฐประหารŽ ในเดือนธันวาคม 2551

และเห็นได้จากความจำเป็นต้องเคลื่อนไหว ใหญ่Žโดยเชิดชัดพรรคประชาธิปัตย์ และ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ให้เป็น "ร่างทรง"Ž ผ่าน กปปส.

และหวังว่าจะยุติลงโดย ตุลาการรัฐประหาร ก่อนเดือนเมษายน 2557

ทั้งๆ ที่เด่นชัดยิ่งกว่า รายจ่ายŽ จากรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 ก็สูงอย่างยิ่งแล้ว เหตุใดจึงต้อง "ผลิตซ้ำŽ" อีกคำรบ 1 ในปี 2557

มิเท่ากับเอา รัฐประหาร แก้ รัฐประหารŽ หรอกหรือ
ภายหลังจากความพยายามทำรัฐประหารแล้วบังเกิดความล้มเหลวอย่างซ้ำซากในเดือนเมษายน 2524 ในเดือนกันยายน 2529
ได้นำไปสู่ความคิด มึนชาŽ ต่อการรัฐประหาร

ยิ่งในยุคเปลี่ยนผ่านจากประชาธิปไตย ครึ่งใบ..Žไปสู่ประชาธิปไตยเต็มใบในรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นับแต่เดือนสิงหาคม 2531

มีความเข้าใจว่ารัฐประหารเป็นเรื่องล้าสมัย

แต่แล้วก็เกิดรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ 2534 อันนำไปสู่สถานการณ์นองเลือดในเดือนพฤษภาคม 2535

อันทำให้เกิดความมึนชาอีกครั้งว่า ไม่น่าจะมีรัฐประหารอีก

แต่แล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอันเท่ากับเป็นการปูทางและสร้างเงื่อนไขไปสู่รัฐประหารเดือนกันยายน 2549

ที่คิดว่ารัฐประหาร "ล้าสมัย"Ž ถือว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดŽ

เพราะเป็นความคิดจากมุมของฝ่ายประชาธิปไตย มองโลกอย่างสดสวยและอย่างด้านเดียว ขณะที่ฝ่ายที่ต้องการรัฐประหารมิได้คิดในกระบวนการเดียวกัน หากคิดเพียงต้องการเอาชนะ ต้องการบดขยี้ปรปักษ์ทางการเมืองของตน

คิดแต่ด้านชัยชนะคิดแต่ด้านรายรับŽ

ต้องยอมรับว่าภายหลังการเกิดขึ้นของรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 แนวโน้มและความต้องการเห็นการรัฐประหารยังดำรงอยู่

ตราบเท่าที่ เครือข่ายรัฐประหาร 2549 ยังดำรง อยู่

ตราบเท่าที่ เครือข่ายŽ รัฐประหาร 2549 ยังมิได้กำชัยชนะ ยึดครองอำนาจรัฐได้อย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด

การเลือกตั้งเดือนธันวาคม 2550 นั่นแหละคือ หนามยอก อก

การเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2554 นั่นแหละคือ หนามยอก อก

การขับเคลื่อนขบวนการแช่แข็งประเทศอันนำโดยองค์กรพิทักษ์สยามเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 คือปฏิมา 1
ต่อเนื่องมาถึงการขับเคลื่อนอีกคำรบหนึ่งนับแต่เดือนเมษายน 2556

จากนั้นก็ค่อยก่อรูปและรวมศูนย์ผ่านการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กปปส.ตั้งแต่เดือนสิงหาคม เรื่อยมาจนข้ามปี ชัตดาวน์กรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม 2557

ความเข้มเป็นอย่างสูงสัมผัสได้ในเดือนกุมภาพันธ์ และทำท่าว่าอาจจะเผด็จศึกได้ภายในเดือนมีนาคม

ไม่ว่าโดย กองทัพไม่ว่าโดย ตุลาการ

ถามว่าความน่าสนใจของการเคลื่อนไหวจากเมื่อปี 2549 กระทั่งมาถึงปี 2557 คืออะไร

คำตอบ 1 เป็นการเคลื่อนไหวโดยฝ่ายที่ยึดครองและกุมกลไกอำนาจรัฐอยู่แล้วเพียงแต่เพลี่ยงพล้ำโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งในลักษณะ ชั่วคราว..

คำตอบ 1 จึงเท่ากับเป็นการทวงคืนŽมิได้เป็นการแย่งชิงŽ.

ที่มา:มติชนรายวัน

----------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น