--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

มติ 53 พรรคการเมือง ให้จัดการเลือกตั้งใหม่ !!?

ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน ได้มีการแถลงมติการประชุม 53 พรรคการเมือง เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเลือกตั้ง นายโภคิน พลกุล กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 5/2557 ทุกพรรคการเมืองก็ได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมือง และอยากให้ระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าไปได้ และเกิดสันติสุขโดยใช้กระบวนการเลือกตั้งในการแก้ปัญหา

โดยตัวแทนพรรคทั้งหมดที่ได้มาร่วมประชุมเห็นว่า ควรมีการจัดการเลือกตั้งใหม่โดยเร่งด่วน เป็นหน้าที่ของทั้งรัฐบาล กกต. และพรรคการเมืองทุกพรรคที่จะร่วมปรึกษาหารือกัน ที่ประชุมในวันนี้เห็นว่า ควรจะได้มีการออก พ.ร.ฎ.เพิ่มเติม จาก พ.ร.ฎ.เลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ให้มีการจัดการเลือกตั้งภายใน 45-60 วัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย หรือมีการประกาศคำวินิจฉัยนั้นในพระราชกิจจานุเบกษา

สำหรับปัญหาของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นที่เห็นชัด คือ ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครก็ดีของพรรคก็ดี หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดการเลือกตั้ง ก็จะต้องมาปรึกษาหารือกันว่าจะรับผิดชอบกันอย่างไร รวมทั้งการแสดงค่าใช้จ่ายของพรรคและผู้สมัคร หากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วการแสดงค่าใช้จ่ายนั้นจะแสดงอย่างไร จากนั้น คือเรื่องการดำเนินคดีกับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้ง เพราะจากคำร้องของผู้ตรวจการฯหรือศาลรัฐธรรมนูญที่การเลือกตั้งเกิดปัญหานั้น เพราะมีผู้ที่ไปขัดขวางการเลือกตั้ง ดังนั้นตรงนี้ กกต.จะดำเนินการต่อไปอย่างไรให้เป็นรูปธรรมไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอีก

นอกจากนี้ ปัญหาที่เราห่วงมาก คือ เมื่อดูจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นว่าการยุบสภายังคงดำรงอยู่รัฐบาลย่อมมีอำนาจจำกัดตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ แต่ในส่วนของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมถึงสมาชิกพรรคทั้งหลาย เนื่องจากไม่มี พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง มากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปใหม่ ทุกท่านยังสามรถดำเนินกิจกรรมตามปกติ คือ ถือว่าไม่อยู่ในช่วงของการเลือกตั้งใช่หรือไม่ ถ้าใช่ก็จะได้ดำเนินการต่าง ๆ ให้ถูกต้องต่อไป

นายโภคินกล่าวต่อว่า สิ่งที่จะต้องแก้ไขในวันต่อไปในวันข้างหน้า เมื่อจะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ คือ ทาง กกต.จะรับสมัคร หรือทำให้มีการลงคะแนนในทุกหน่วยเลือกตั้งให้ลุล่วง เรียบร้อย ได้อย่างไร ต่อมาคือ การประกาศผลการเลือกตั้งนั้น กกต.ต้องมีความชัดเจนมากครั้งที่ผ่านมา และจะป้องกันการขัดขวางการเลือกตั้งได้อย่างไร เพราะที่ผ่านมามีปัญหาจนนำไปสู่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และหากทำไม่ได้ เราจะมีการหารือกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป คงไม่ใช่ให้เกิดประเด็นที่ว่าการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตลอดไป

ถามว่า ส่วนใหญ่เป็นคำถามที่จะต้องถามความชัดเจนจาก กกต.ใช่หรือไม่ นายโภคินกล่าวว่า ใช่ ส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้น เพราะเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นแบบนี้ แต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นอาจจะเกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน

ถามว่า ได้มีการพูดคุยกันถึงวันเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ว่าช่วงเวลาใดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม นายโภคินกล่าวว่า เราบอกตอนต้นของการประชุมว่า นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำวินิจฉัยในพระราชกิจจาฯแล้ว ก็ให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45-60 วัน ส่วนวันที่เหมาะสมทุกฝ่ายคงจะต้องไปหารือกันอีกครั้ง

ที่มา : มติชนออนไลน์
///////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น