--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

ลางร้าย.แผ่นดินจะลุกเป็นไฟ !!?โดย.ราช รามัญ

คนที่มีความคิดกลางๆ ทางการเมือง เริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วว่า...พรรคการเมืองที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของคนชื่อ ทักษิณ ชินวัตร ต้องโดนโหมกระหน่ำด้วยพายุทางการเมืองเสมอครั้งแล้วครั้งเล่า คนชอบทักษิณมีมาก แต่คนไม่ชอบก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกัน

แม้เขาจะพูดจริงทำจริงจากนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนคนไทยในชนบทชื่นชอบเขามาก เพราะได้รับผลประโยชน์โดยตรง แต่อีกมุมหนึ่งถูกมองกันว่าเป็นการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย...บอกตรงๆรั ฐบาลไหนๆ ก็ใสเหมือนน้ำมะพร้าวที่เอาไว้ล้างหน้าตอนเปิดฝาโลงทั้งนั้น

ความเป็นธรรม หมายถึง ความเป็นกลาง  ถ้าโลกนี้ไม่มีความเป็นธรรมต่อทั้งโจทย์และจำเลย อะไรจะเกิดขึ้น??

การจะกำจัดคนในทางการเมือง โดยใช้วิธีแบบการเมืองที่ไม่อิงกฎบัตรกฎหมาย ถือว่าเป็นความสิ้นคิดอย่างแรง ที่นอกจากจะทำให้คนที่มีความคิดกลางๆ ในทางการเมืองมองเห็นความอยุติธรรมแล้ว ต่างประเทศเขาก็ส่ายหน้าไม่เห็นดีเห็นงามตามไปด้วย

ผู้ที่ตั้งธงเอาไว้ด้วยการคิดจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยวิธีการการเมืองอาจจะชื่นชอบ แต่ในความชื่นชอบมันขัดซึ่งหลักแห่งธรรมะ การที่ทำในสิ่งที่ขัดต่อหลักธรรมะแล้วจะมาบอกว่าตนเองเป็นคนดี มันช่างเป็นแนวคิดที่แปลกประหลาดที่สุดในโลก และตรงกันข้ามกับคำสอนของพระพุทธศาสนา

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พยายามสื่อออกไปหลายครั้งหลายหนโดยนัยว่า...ถ้าจะไปก็ขอให้ไปตามระบบของกฎหมาย ซึ่งถ้าผู้ตั้งธงทางการเมืองคิดแบบนี้ตรงกันตั้งแต่แรก...คงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงแบบนี้ ที่ทำให้เกิดคนตายคนเจ็บ ซึ่งหันซ้ายแลขวาก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น...

ลองตั้งสติ...ใช้หลักธรรม เข้ามาแก้ไข อะไรๆ ก็จะง่ายขึ้นกว่านี้...ถ้าพวกคุณมั่นใจในคุณธรรมของผู้มีอำนาจหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย ก็ลองใช้ตราชั่งในจิตใจ "ชั่ง-ตวง-วัด" ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ณ เวลานี้ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร

สิ่งที่ผู้มีอำนาจเหล่านั้นกำลังทำ มันใช่สิ่งที่ควรเชิดชูว่าเป็นคุณธรรมหรือไม่??

เพราะตราบใดที่คนเหล่านั้นยังคงใช้เพียงแค่ความรู้สึก...ใช้พรรคใช้พวกมาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ยุติธรรม ไม่คงจะหาคำว่า "คุณธรรม" จากที่ไหนมาแต่งเติมเสริมแต่งให้ดูดีคงไม่ได้

สุดท้ายก็ได้แต่ภาวนาว่า ลางร้ายที่แผ่นดินจะลุกเป็นไฟ...อย่าได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองผืนนี้เลย

ที่มา.บางกอกทูเดย์
--------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น