--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

นายกฯย้ำ..... ที่ประชุมสภากลาโหม ต้องปฏิบัติกับประชาชนอย่าง เสมอภาคเท่าเทียมทุกกลุ่ม !!

หลังจากน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมสภากลาโหม ประจำเดือนมี.ค. โดยมีผบ.สส.และผบ.เหล่าทัพเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Yingluck Shinawatra มีเนื้อหาระบุว่า วันนี้ในที่ประชุมสภากลาโหมได้เน้นย้ำกับหน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหม และผบ.เหล่าทัพ ให้ดูแลเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ทุกจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะกระทำความผิดกฎหมายและที่อยู่นอกเหนือกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยได้เน้นย้ำว่าจะต้องร่วมมือกันและไม่ให้เกิดเหตุการณ์การแบ่งแยกดินแดนเพื่อที่จะนำความสงบความสามัคคีมาสู่ประเทศไทย

ประเด็นต่างๆตอนนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน การที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงความเข้าใจของประชาชนก็จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นจะต้องดำเนินการทางกฎหมาย พร้อมกับควบคู่กับการทำความเข้าใจกับประชาชนและจะต้องปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่เช่นเดียวกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นสิ่งที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาคและจังหวัดต้องช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ค่ะ" นายกฯ ระบุ

ที่หอประชุม 80 ปี บก.ทอ. พ.อ.ปภาธิป สว่างแสง โฆษกกห. แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ประจำเดือนมี.ค. ซึ่งมีน.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นประธานการประชุม มีผบ.สส.และผบ.เหล่าทัพเข้าร่วม โดยกล่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ขอให้หน่วยขึ้นตรงและเหล่าทัพที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พยายามสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยยึดถือยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “เศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งให้นำแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยสันติวิธีของรัฐบาล มาใช้อย่างจริงจัง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งยังฝากชมเชยกำลังพลทุกนาย ซึ่งทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่


ที่มา.ข่าวสด
//////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น