--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

เศรษฐศาสตร์การเมือง: พรรคเพื่อไทยต้องปฏิเสธตุลาการรัฐประหาร

เศรษฐศาสตร์การเมือง: พรรคเพื่อไทยต้องปฏิเสธตุลาการรัฐประหาร: ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่ให้การเลือกตั้ง...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น