--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตบหน้า ป.ป.ช. หลักฐานทุจริตระบายข้าว รบ.อภิสิทธิ์ ไม่ได้จมน้ำหาย !!?

ช่วงอุทกภัย54 แฉหนังสือ อคส. มี.ค.56 เพิ่งมอบข้อมูลโกง นับหมื่นชิ้น ให้ ดีเอสไอ.

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่เอกสารข่าว เร่งรัด ให้ นายกรัฐมนตรี เข้าชี้แจง “กรณีโครงการรับจำนำข้าว” ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ 14 มีนาคม อันเป็นวันครบกำหนดที่ “ป.ป.ช.” ได้ขีดเส้นใต้เอาไว้ก่อนหน้านี้ เป็นต้นไป

เป็นความชัดเจนจาก ป.ป.ช. อีกครั้ง ในการพยายามทำให้ คดีโครงการรับจำนำข้าว ถึง จุดสิ้นสุด โดยไว
ซึ่งหาก “ทุกคดี” ในมือ “ป.ป.ช.” สอบสวน-สรุปจบ-ชี้มูลความผิด “รวดเร็ว” เหมือนดังกรณีดังกล่าวนี้ทุกคดี…ประเทศไทยก็คงเจริญกว่านี้ไปแล้ว

เพียงแต่วันนี้ “หลายคดี” ในมือ “ป.ป.ช.” ยังคงไม่มีความคืบหน้าอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะ “คดีทุจริตระบายข้าวรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552-2553 ซึ่งจนถึงวันนี้ พ.ศ.2557 เท่ากับปมปัญหาการทุจริตระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล ที่เกิดขึ้นมากว่า 5 ปีแล้วนั้นไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้น !

ซ้ำร้ายเมื่อย้อนดูคำให้สัมภาษณ์ของ วิชา มหาคุณ โฆษกและกรรมการ ป.ป.ช. ที่อ้าง “น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ทำให้เอกสาร-หลักฐานต่างๆ สูญหาย จนหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถส่งข้อมูลทุจริตระบายข้าวยุครัฐบาลประชาธิปัตย์ให้กับ ป.ป.ช. ได้

ยิ่งเป็น “เหตุผล” ที่แทบจะไม่น่าเชื่อว่า “คณะกรรมการตรวจสอบการทุจริต อันดับ 1 ประเทศไทย” จะกล้าใช้ “ข้ออ้าง” เหล่านี้

เนื่องจากล่าสุดได้มีการตรวจสอบพบว่า “องค์กรคลังสินค้า (อคส.)” ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับ “กระบวนการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล” มาตลอดทุกยุคทุกสมัย ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานการส่งออกตามสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลให้กับองค์กรตรวจสอบอย่าง “กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)” เป็นจำนวนมากแล้วในช่วงเดือนมีนาคม 2556

ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งยืนยันได้ระดับหนึ่งหรือไม่ว่า ข้ออ้างที่ “ป.ป.ช.” ระบุว่า “น้ำท่วมใหญ่ 2554 ทำให้เอกสาร หลักฐานสูญหาย จนหน่วยงานต่างๆไม่สามารถส่งให้กับ ป.ป.ช.ได้” นั้น แท้ที่จริงแล้ว เอกสาร-หลักฐาน ต่างๆ อาจจะไม่ได้สูญหายไปกับน้ำท่วมใหญ่ 2554 ตามที่ “ป.ป.ช.” อ้างแต่ประการใด

จากการตรวจสอบพบว่า องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้มีหนังสือเลขที่ อคส.10131/1906 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 แจ้ง ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 2 (พันตำรวจโท อนุรักษ์ โรจนิรันดร์กิจ) อ้างถึง หนังสือของ สำนักคดีอาญาพิเศษ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0811/089 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

ระบุว่าตามหนังสือที่สำนักคดีอาญาพิเศษ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้องค์การคลังสินค้าส่งมอบสำเนาเอกสารหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในส่วนของสัญญาซื้อขายเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พร้อมทั้งเอกสารประกอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทุกฉบับ เช่น หลักประกันสัญญา , รายละดเอียดการรับมอบข้าวสาร , หลักฐานการส่งออกนอกราชอาณาจักร , รายละเอียดการชำระเงินค่าข้าวสารและหลักฐานการคืนหลักประกันสัญญา หรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นกระบวนการจำหน่ายข้าวสารและหลักฐานการคืนหลักประกันสัญญา หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อจนเสร็จสิ้นกระบวนการจำหน่ายข่าวสารในสต็อกของรัฐบาล ในระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2553 ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การคลังสินค้านั้น

องค์การคลังสินค้าได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2553 ตามรายละเอียดดังนี้

1.เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ปี พ.ศ.2552

1.1 สำเนาบันทึกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งองค์การคลังสินค้า เรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ปี พ.ศ.2552 จำนวน 123 แผ่น

1.2 สำเนาสัญญาซื้อขายข้าวสาร เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ปี พ.ศ.2552 จำนวน 15 สัญญา (สัญญาซื้อขายข้าวสารเลขที่ คชก.ชข.24-38) จำนวน 296 แผ่น

1.3 สำเนาบันทึกด่วนที่สุด ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ยกเลิกสัญญาซื้อขายข้าวสารเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมด และระงับการอนุญาตให้ภาคเอกชนที่ชำระเงิน ค่าข้าวสารบางส่วน ตามสัญญาซื้อขายข้าวสาร ทำการขนย้ายข้าวสารออกจากคลังกลาง จำนวน 1 แผ่น

1.4 สำเนาบันทึกที่ อคส.9000/98 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการประชุมผู้ซื้อข้าวสาร ตามสัญญาซื้อขายเพื่อการส่งออก นอกราชอาณาจักร จำนวน 14 ราย และสำเนาคู่ฉบับบันทึก ที่ อคส.1091/419 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จำนวน 5 แผ่น

1.5 รายละเอียดการจำหน่ายข้าวสารตามสัญญาซื้อขาย และสำเนาบันทึกการคืนเงินผู้ซื้อ ที่ได้ชำระเงินค่าข้าวสาร แต่ยังไม่ได้รับมอบข้าวสาร และการคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายจำนวน 20 แผ่น

1.6 สำเนาเอกสารหลักฐานการส่งออกข้าวสาร ออกนอกราชอาณาจักร จำนวน 6 สัญญา จำนวน 205 แผ่น

2.เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ปี พ.ศ.2553

2.1 สำเนาบันทึกกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งองค์การคลังสินค้า เรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ปี พ.ศ.2553 จำนวน 65 แผ่น

2.2 สำเนาสัญญาซื้อขายข้าวสาร เพื่อการส่งออก นอกราชอาณาจักร ปี พ.ศ.2553 จำนวน 22 สัญญา (สัญญาซื้อขายข้าวสารเลขที่ คชก.ชข.39-42 , 44-48 , 50-59 และ 61-63) จำนวน 328 แผ่น

2.3 สำเนาสัญญาซื้อขายข้าวสารเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ ปี พ.ศ.2553 จำนวน 1 สัญญา (สัญญาซื้อขายข้าวสารเลขที่ คชก.ชข.53) จำนวน 16 แผ่น

2.4 รายละเอียดการจำหน่ายข้าวสารตามสัญญาซื้อขาย และสำเนาบันทึกการคืนเงินผู้ซื้อที่ได้ชำระเงินค่าข้าวสาร แต่ยังไม่ได้รับมอบข้าวสาร และการคืนหลักประกันสัญญาซื้อขาย จำนวน 23 สัญญา จำนวน 169 แผ่น

2.5 สำเนาเอกสารหลักฐานการส่งออกข้าวสาร ออกนอกราชอาณาจักร จำนวน 18 สัญญา จำนวน 8,667 แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ …

ชัดเจนนะ …ป.ป.ช.

ที่มา.พระนครสาส์น

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น