--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บทเรียน การเมือง พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ กรณี รัฏฐาธิปัตย์ !!?

 ไม่ว่าจะ เจตนา ไม่ว่าจะมี ความตั้งใจ แต่กรณีที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ออกมา ปิดเกม ในเรื่อง พระบรมราชโองการ มีความลึกซึ้งยิ่งในทางการเมือง

 แม้จะไม่ได้ออกมาโดยตัว พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

 นั่นก็คือ เป็นการออกมายืนยันอย่างเฉียบขาดและมั่นคงโดย พล.ท.พิศณุ พุทธวงศ์ ซึ่งเป็นทั้งเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษ และ นายทหารคนสนิท

 นายทหารคนสนิท ประธานองคมนตรี

 หากมองจากเรื่องของ พระบรมราชโองการ อันเป็นของสูง มีความจำเป็นที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จักต้องยุติเรื่อง
 แม้จะทำให้ พล.อ.สายหยุด เกิดผล เกิดความหงุดหงิด

 แม้จะทำให้บรรดา คณะรัฐบุคคล อันมี นายปราโมทย์ นาครทรรพ และ นายชัยอนันต์ สมุทวณิช เป็นกำลังสำคัญในทางความคิด

 เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พระบรมราชโองการ

 หากไม่เก็บรับบทเรียนจาก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในกรณีอันเกี่ยวกับ รัฏฐาธิปัตย์ มาศึกษาจะไม่เข้าใจในความร้อนใจของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้หรอก

 บทบาทของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในการนี้มี 2 หน 2 ครา

 หนแรกแสดงออก ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เมื่อเดือนธันวาคม 2556 โดยการประกาศให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นจากตำแหน่ง

 เป็นการประกาศโดยไม่เอ่ยคำว่า รัฏฐาธิปัตย์

 หน 2 เมื่อเดือนเมษายน 2557 เป็นการกล่าวถึงคำว่า รัฏฐาธิปัตย์ อย่างเต็มปากเต็มคำ โดยยืนยันตนเองจะเป็นผู้เสนอชื่อ นายกรัฐมนตรี ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และตนเองจะเป็นผู้ ลงนาม รับสนอง พระบรมราชโองการ

 เสียง อื้อฮือ ก็ดังกระหึ่มประสานกับเสียง อะฮา

 อย่าลืมเป็นอันขาดว่า บรรดา นักรัฐประหาร ในการอดีต ไม่ว่า จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไม่ว่า จอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งเคยทำอย่างที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พูด

 แต่ไม่เคยประกาศตนว่าเป็น รัฏฐาธิปัตย์

 แม้กระทั่งล่าสุด พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ซึ่งดำรงอยู่เหมือนกับ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และ จอมพลถนอม กิตติขจร ในสถานการณ์การรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549

 ก็ไม่กล้าใช้คำว่า รัฏฐาธิปัตย์ แทนตน

 ฉะนั้น เมื่อ พล.อ.สายหยุด เกิดผล พยายามจะยัดเยียดสถานะแห่ง รัฏฐาธิปัตย์ ให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จึงรีบตัดบท

 ไม่ยอมไปอยู่ ณ จุดเดียวกับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

 ไม่ทราบว่าเมื่อผ่านสถานการณ์ในวันที่ 30 เมษายนมาแล้ว นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จะเป็นเช่นใด

 จะประสบชัยชนะอันรุ่งโรจน์พร้อมกับ มวลมหาประชาชน สามารถโค่นและกำจัด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกไปให้พ้นจากวงจรแห่งอำนาจ

 หรือว่าจะเสมอเป็น ครั้งสุดท้าย แห่งครั้งสุดท้ายอีกหลายครั้ง


ที่มา ข่าวสดออนไลน์
///////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น