--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เมื่อศาลฎีกา ศาลปกครอง ถูกลากดึง ลงปลัก..!!?

การลากดึงเอา ศาลรัฐธรรมนูญ

การลากดึงเอา ป.ป.ช. และการลากดึงเอา กกต. เข้ามาอยู่ในกลเกมแห่งการแย่งชิงอำนาจ

ก็ หวาดเสียว อยู่แล้ว

แว่วๆ ว่า กำลังมีความพยายามจะลากดึงเอา ประธานศาลฎีกา และ ประธานศาลปกครองสูงสุด เข้ามาด้วย

ก็ยิ่งสุด เสียว

ลำพังเดินเกมให้ "ศาลรัฐธรรมนูญ" นำร่องสร้างความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนไหวของ กปปส.นับแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมา

ก็ขัดหูขัดตา นิติรัฐ นิติธรรม อย่างล่อแหลม

มิใช่เพราะคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรอกหรือ คำวินิจฉัยของศาลแพ่งจึงต้องเดินตาม

ยิ่งการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ยิ่งหนักหนาสาหัส

มิใช่เพราะคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรอกหรือ ทำให้ความหวังที่จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งเท่ากับ "ประตูที่ถูกปิด"

จึงหวาดเสียวยิ่งเมื่อจะดึง "ศาลฎีกา" ดึง "ศาลปกครอง" เข้ามา

หากประเมินจากความพยายามในการต่อสายของ กปปส.ตลอดวันที่ 9 พฤษภาคม เป้าหมายอันเป็นแก่นแกนน่าจะเป็นวุฒิสภา

โดยมี ส.ว.สรรหาเป็น "ตัวหลัก"

แต่สิ่งที่ประธานศาลฎีกาก็มองออก ประธานศาลปกครองสูงสุดก็มองออก คือเงื่อนงำการดำรงอยู่ของประธานวุฒิสภา

ต้องยอมรับว่า ยังไม่มี "ประธานวุฒิสภา" ในทางเป็นจริง

ที่ว่าประธานวุฒิสภายังมิได้ดำรงอยู่ในทางเป็นจริง มิได้เริ่มต้นจากความถูกต้อง เหมาะสมในการดำเนินการเลือกประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ในห้วงแห่งการเปิดประชุมสมัยวิสามัญประการเดียว

หากแต่อยู่ที่ตำแหน่งนี้ยังมิได้มีการทูลเกล้าฯ เพื่อให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งลงมา

เพราะเรื่องยังไม่ไปจากสำนักเลขาธิการวุฒิสภา

เพียงแต่ข้อโต้แย้งว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการทูลเกล้าฯ ใครจะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งก็เหน็ดเหนื่อยอย่างยิ่งแล้ว มิไยต้องกล่าวถึงความชอบธรรมและความเหมาะสมของว่าที่ประธานวุฒิสภาในการขับเคลื่อนใดๆ ในทางการเมือง

กระทั่งจะประชุมกับ "ศาลฎีกา" กระทั่งจะประชุมกับ "ศาลปกครองสูงสุด"

บทบาทของว่าที่ ประธานวุฒิสภาในขณะนี้จึงแทบไม่แตกต่างไปจากบทบาทของ "คณะรัฐบุคคล" แต่อย่างใด

คือ ยังไม่มี "อำนาจ" ใดๆ อยู่ในมือ

คือ ยังไม่มี "ความชอบธรรม" ใดๆ ในทางการเมือง นอกจากคำหะรูหะราแบบเดียวกันกับที่บางคนในพรรคประชาธิปัตย์เคยพยายาม

ยิ่งหากประเมินจากที่ ส.ว.บางคนใน "กลุ่ม 40" ยืนยัน

จำเป็นต้องใช้แนวทางอื่น คือ ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มาจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 ดำเนินการ

ย้อนกลับไปตั้งหลักที่ มาตรา 7

ก็มาตรา 7 นี้มิใช่หรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งกับตุลาการในเดือนเมษายน 2549 ว่า

มั่ว ไม่เป็นประชาธิปไตย

แล้ว ส.ว.ยังดึงดันจะใช้บริการของมาตรา 7 มาเป็นเครื่องมืออีกละหรือ

เท่ากับการสมคบคิดระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ กกต. ป.ป.ช.และศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่เละเทะพอเพียงหรือ

จึงต้องดึง "ศาลฎีกา" และ "ศาลปกครองสูงสุด" มาลงปลักด้วย

กลเกมทางการเมืองเดือนพฤศจิกายน 2556 จึงสัมพันธ์กับกลเกมการเมืองเดือนกันยายน 2549

ลากดึงเอากลไก "องค์กรอิสระ" ลากดึงเอากลไก "อำนาจรัฐ" เกือบทุกอย่าง โดยมีเป้าหมายเพื่อเผาบ้านไล่ "หนู" เพียงตัวเดียวจนปั่นป่วนโกลาหลไปทั้งประเทศ

7 ปีอันแสนสาหัสแล้ว ยังไม่สรุป บทเรียน กันอีกหรือ

 ที่มา:มติชน
//////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น