--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เปิดใจ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ดันสนามบิน 2 ค้าชายแดนเชื่อมจีน-พม่า !!?สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเริ่มทำงานเป็นวันแรก โดยก่อนหน้านี้เป็นนักปกครองในสายสิงห์ดำ ที่โลดแล่นอยู่ในหลายจังหวัด ทั้งในฐานะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปทุมธานี และรั้งตำแหน่งผู้ว่าฯ ตาก เมืองชายแดนเชื่อมกับประเทศพม่า วันนี้ขยับขึ้นนั่งเก้าอี้พ่อเมืองเชียงใหม่ มุมมองนโยบายด้านเศรษฐกิจของผู้ว่าฯ ใหม่หมาดๆ ต่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ น่าสนใจหลายแง่มุม

"สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์" ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดใจกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมาเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ ซึ่งคงต้องนำศักยภาพที่มีอยู่มากมายของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะการมีตำแหน่งที่ตั้งเชิงกายภาพที่สามารถเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศจีนและอาเซียนมาวางแผนเชิงรุกและสานต่อนโยบายความร่วมมือที่มีอยู่เดิมให้เป็นรูปธรรมต่อไป

เชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่และเป็นพื้นที่กว้าง ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในด้านต่างๆ ในความเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือมีศักยภาพทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรการท่องเที่ยวอยู่อันดับต้นๆ ของประเทศ เป็นปัจจัยบวกที่จะทำให้เกิดแรงผลักดันและขับเคลื่อนในตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

แผนงานเร่งด่วนคือเตรียมระดมความคิดเห็นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะภาคเอกชนคือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ

ในการรับฟังแนวคิด แผนงานโครงการต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ไปด้วยกัน และนำศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสานต่อนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านเดิม ทั้งโครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 ซึ่งในเรื่องนี้เป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งที่ตนต้องขอเวลาศึกษารายละเอียดและพร้อมที่จะผลักดันหากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อจังหวัดในภาพรวม

"การมารับตำแหน่งผู้ว่าฯ เชียงใหม่ครั้งนี้มาแบบกระชั้น ก็คงต้องขอเวลาศึกษาข้อมูลหลายๆ โครงการก่อน ต้องดูว่าผู้ว่าฯท่านเดิมเตรียมทำอะไรไว้บ้าง แน่นอนว่าต้องสานต่อโครงการเดิมที่มีอยู่ เช่น โครงการสนามบินแห่งที่ 2 และแผนงานของจังหวัดมีอะไรบ้าง ส่วนโครงการใหม่ๆ ที่จะขับเคลื่อนก็ต้องขอระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน"

"ผมชอบการทำงานเป็นทีม การจะขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นไปในทิศทางใดนั้นต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม"

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่บอกว่า เชียงใหม่มีศักยภาพที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือ การมีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือประเทศพม่า ระยะทางเพียง 200 กว่ากิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งจะต้องศึกษาข้อมูลเชิงกายภาพว่า ทำเลที่ตั้งจุดใดที่จะสามารถยกระดับให้เป็นด่านการค้าชายแดนสำคัญเชื่อมการค้ากับประเทศพม่าได้ เพราะเป็นช่องทางทางการค้าที่ดีมากในอนาคต เพราะปัจจุบันประเทศพม่าได้ปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ หันมาส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ จากประสบการณ์ที่ตนได้บริหารและพัฒนาเมืองชายแดนจังหวัดตาก ที่อำเภอแม่สอด ก็พบว่าโอกาสทางการค้ากับพม่านั้นมีอยู่สูง เพียงแต่ต้องให้ความสำคัญและเข้าใจในกฎระเบียบของประเทศพม่า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นให้แน่นแฟ้น ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีโอกาสที่จะพัฒนาการค้าชายแดนสูงมากเช่นกัน และเป็นนโยบายที่ตนพร้อมจะผลักดัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการทำงานจะสานต่องานที่ได้ดำเนินการไว้โดยเฉพาะนโยบายด้านต่างๆพร้อมประสานงานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสร้างความสามัคคีของบ้านเมือง เพื่อการพัฒนาจังหวัดให้มีความมั่นคง ความสงบ ยั่งยืนยิ่งขึ้นไป

"ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันรักษา เสริมสร้างสมรรถภาพให้เป็นที่ประจักษ์ ให้ผู้คนอยากมาท่องเที่ยวมาลงทุน มาอยู่อาศัยในเชียงใหม่ เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงาม อากาศดี ภูมิทัศน์งดงาม ต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้คงคุณค่าของความเป็นศูนย์กลางของล้านนา ความสวยงามทางวัฒนธรรม" พ่อเมืองเชียงใหม่กล่าวย้ำถึงภารกิจที่จะขับเคลื่อนหลังจากนี้ไป

ที่มา.ประชาชาติธุรกิจ
----------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น