--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ทนาย อดีดนายกฯยื่นคำร้องโต้แย้งมติ ป.ป.ช.ไม่รับสอบพยานเพิ่มคดีจำนำข้าว..!!?
ที่สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้รับผิดชอบคดีโครงการรับจำนำข้าว ได้เข้ายื่นหนังสือโต้แย้งและคัดค้านมติของคณะกรรมการป.ป.ช.ที่ให้งดการสืบสต็อกข้าวและพยาน 8 ปาก

ซึ่งนายนรวิชญ์ ระบุว่า เพราะการงดการไต่สวนทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดี  โดยมีประเด็นที่ขอโต้แย้งและคัดค้าน4 ประเด็น คือ การงดสืบสต็อกข้าวจำนวน 2.977 ล้านตัน และงดสืบพยาน 3ปากที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย ผอ.องค์การคลังสินค้า (อคส.) รักษาการณ์ผอ.อตก.และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงบประมาณ กรมบัญชีกลาง โดยยืนยันว่า ข้าวจำนวน 2.977ล้านตัน ไม่ได้สูญหาย หรือขาดทางบัญชี ตามหนังสือของกระทรวงการคลังที่มีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ เป็นประธาน ไม่ยอมบันทึกจำนวนข้าวสารจำนวน 2.977ล้านตัน ลงในบัญชี และยังมีข้อโต้แย้งของอนุกรรมการปิดบัญชีกับอตก.และอคส. ดังนั้นป.ป.ช.จึงไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองจำนวนข้าวสารดังกล่าวได้

นอกจากนี้ การคำนวณค่าเสื่อมราคาของข้าวไม่มีหลักการที่แน่นอน เป็นเพียงการคาดคะเนไม่ใช่ข้อเท็จจริงทำให้การปิดบัญชีคาดเคลื่อนปปช.จึงไม่สมควรที่จะนำตัวเลขการปิดบัญชีเป็นประเด็นข้อกล่าวหา ส่วนเรื่องการประเมินผลขาดทุนตามรายงานของอนุกรรมการปิดบัญชี มีความเห็นต่างจากผอ.สนง.เศรษฐกิจการคลังและยังไม่เป็นที่ยุติอีกทั้งข้าวที่ยังอยู่ในโกงดังกลางยังไม่ได้นำออกมาขายทั้งหมด จึงไม่สามารถประเมินความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวได้ดังนั้นการงดไต่สวนพยานทั้งหมด จึงไม่เป็นธรรมต่อน.ส.ยิ่งลักษณ์  เพราะทำให้สังคมเชื่อว่ามีการทุจริต ก่อนที่ผลการสอบสวนจะยุติโดยเฉพาะการลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังข้าวในขณะนี้
       
ด้านนายวิทยา  อาคมพิทักษ์ รองเลขาธิการปปช. ผู้รับหนังสือ กล่าวว่า ป.ป.ช.ได้ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสต็อกข้าวร่วมกับคสช.โดยให้เจ้าหน้าที่ปปช.ประจำจังหวัดไปร่วมสังเกตการณ์ พบว่ามีข้าวสูญหายและเสื่อมสภาพซึ่งหากโกดังใดมีข้าวสูญหายเกิน 5%จะแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และอตก. อคส.จะส่งให้คณะกรรมการ ปปท.เอาผิด และหากเป็นข้าราชการระดับ 8 ขึ้นไปคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินการตรวจสอบ  ทั้งนี้ ยืนยันการตรวจสอบของคสช.ไม่กระทบต่อสำนวนที่ป.ป.ช.ดำเนินการอยู่เพราะถือเป็นคนละส่วน

ที่มา.นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น