--- พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ---

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เปิดศูนย์บริการ SME เสริมแกร่งพื้นที่ EEC

กนอ.ผุดศูนย์ SMEs-ITC ในนิคมฯแหลมฉบังพื้นที่นำร่องเปิดให้บริการเสริมแกร่งเอสเอ็มอี-สตาร์ต อัพไทย รับการขับเคลื่อนอีอีซี

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กนอ.ได้เปิดศูนย์ให้บริการSMEsIndustrial Transformation Center: SMEs-ITC ภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ขึ้นเป็นแห่งแรกเพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)และสตาร์ตอัพ ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี ให้มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งจะเป็นผลให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเติบโตแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่ง

โดยรูปแบบการพัฒนาการให้บริการของศูนย์SMEs ITC ดังกล่าว ประกอบด้วย 1.การให้บริการพื้นที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน 2.แหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญทุกอุตสาหกรรม 3.ศูนย์รวบรวมความรู้ 4.แหล่งรวมไฟล์/เว็บเพื่อการจับคู่ 5.ศูนย์นวัตกรรม6.บริการด้านทรัพยากรร่วมกัน7โปรแกรมด้านการเงิน 8.ห้องประชุม 9.ห้องฝึกอบรม10.ห้องเจรจาธุรกิจและ 11.ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหนังสือสำหรับการค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมกว่า5,000เล่มพร้อมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

นอกจากนี้ ภายในศูนย์ให้บริการดังกล่าว จะมีผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญร่วมเป็นพี่เลี้ยง ให้การส่งเสริมและพัฒนาสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ

ที่มา:หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
-----------------------------------------------

'ธ.ก.ส.'เตรียมเสนอแนวทางช่วยคนจนเฟส 2.....!!


ธ.ก.ส. เตรียมเสนอแนวทางช่วยผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 ให้ "สมคิด" พิจารณาสัปดาห์หน้า หลังสำรวจความต้องการเกษตรกรแบบเจาะลึก

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะ 2 ของ ธ.ก.ส. ว่า สัปดาห์หน้าจะเสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 ให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณา หลังจากสำรวจความต้องการเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยแบบเจาะลึก เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงจุดมากขึ้น พร้อมทั้งสำรวจความต้องการสินค้าเกษตรในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อหาช่องทางการทำตลาดสินค้าเกษตรก่อนที่จะหาอาชีพเสริมทดแทนการปลูกข้าวเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน หากได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก็จะเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกษตรกรผู้มีรายได้ทันที

ทั้งนี้ เบื้องต้น ธ.ก.ส.จะใช้โมเดลการเพิ่มรายได้เกษตรกรจังหวัดกระบี่ที่ประสบความสำเร็จด้วยการที่ ธ.ก.ส.จะเข้าไปสำรวจและเจรจาหาตลาดให้กับสินค้าเกษตรที่มีความต้องการสูง โดยจะหาเกษตรกรต้นแบบที่เป็นเอสเอ็มอีเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่รวบรวมผลผลิตและจัดจำหน่ายต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรต้นแบบ 2,000 รายทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกประเภทสินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด อาทิ ผักไฮโดรโปรนิกส์ กล้วยแปรรูป และหญ้าเนเปียร์ จากนั้นจะให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยสมัครใจเข้าโครงการกับเกษตรกรผู้นำ เพื่อส่งสินค้าเกษตรให้กับผู้นำ ทำให้สินค้าเกษตรที่ผลิตมีตลาดรองรับทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ยอมรับแนวทางการเพิ่มรายได้ครั้งนี้ให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยอาจต้องใช้ระยะเวลา เพราะต้องทำควบคู่กับหน่วยงานอื่น ทั้งกระทรวงพาณิชย์เพื่อหาช่องทางการทำตลาด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ หากการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเกษตรได้มีประสิทธิภาพ ธ.ก.ส.ก็จะพิจารณาปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ที่มา.กรุงเทพธุรกิจ
*******************************************